‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Personalizovanje telefona

Saznajte kako da personalizujete početni ekran i kako da menjate melodije zvona.

Promena pozadine

Dodirnite Podešavanja > Prikaz > Pozadina.

Promena melodije zvona telefona

  1. Dodirnite Podešavanja > Zvuk.
  2. Dodirnite Melodija zvona telefona (SIM1) ili > Melodija zvona telefona (SIM2) da biste izabrali melodiju zvona za odgovarajuću SIM karticu.

Promena zvuka obaveštenja o poruci

Dodirnite Podešavanja > Zvuk > Napredno > Podrazumevani zvuk obaveštenja.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(