‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Zaštitite telefon pomoću zaključavanja ekrana

Možete da podesite da telefon zahteva potvrdu identiteta kada se otključava ekran.

Podešavanje zaključavanja ekrana

  1. Dodirnite Podešavanja > Bezbednost i lokacija > Zaključaj ekran.
  2. Odaberite tip zaključavanja i pratite uputstva na telefonu.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(