Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Slanje i primanje poruka

Budite u kontaktu sa prijateljima i članovima porodice putem tekstualnih poruka.

Slanje poruke

  1. Dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite Pokreni ćaskanje.
  3. Da biste dodali primaoca, dodirnite dialpad U polju Primalac i unesite njegov broj. Ako se primalac nalazi na vašoj listi kontakata, počnite da unosite njegovo ime, a zatim dodirnite kontakt. Ako želite da pošaljete poruku za nekoliko primalaca, dodirnite Pokreni grupni razgovor, izaberite sve primaoce i dodirnite navigate_next.
  4. Napišite poruku u okviru za tekst.
  5. Dodirnite send.
thumb_up_alt

Savet: Ako želite da pošaljete fotografiju u poruci, dodirnite opciju Fotografije, dodirnite fotografiju koju želite da delite, a zatim dodirnite share. Izaberite opciju Poruke.

Čitanje poruke

  1. Dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite poruku koju želite da pročitate. Možete da pročitate poruku i iz table obaveštenja. Prevucite prstom nadole sa vrha ekrana i dodirnite poruku.

Odgovaranje na poruku

  1. Dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite poruku na koju želite da odgovorite.
  3. Napišite odgovor u okviru za tekst ispod poruke i dodirnite send.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva