‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme. Samo ovlašćeno osoblje treba da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Nemojte prevoziti i držati zapaljive ili eksplozivne materije na istom mestu na kom se nalazi ovaj uređaj, njegovi delovi i dodatna oprema. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva