‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Vaše fotografije i video zapisi

Prikazivanje fotografija i video zapisa na telefonu

Želite li ponovo da doživite ove važne trenutke? Prikažite fotografije i video zapise na telefonu.

Dodirnite Fotografije.

Reprodukovanje video zapisa

Dodirnite Fotografije, a zatim i video zapis koji želite da reprodukujete.

thumb_up_alt

Savet: Da biste pauzirali reprodukciju, dodirnite pause. Da biste je nastavili, dodirnite play_arrow.

Premotavanje video zapisa unapred ili unazad

Da biste premotali video zapis unapred ili unazad, prevucite klizač na dnu ekrana nadesno ili nalevo.

Kopiranje fotografija i video zapisa na računar

Želite li da prikažete fotografije ili video zapise na većem ekranu? Premestite ih na računar.

Možete da koristite menadžer datoteka na računaru da biste kopirali ili premestili fotografije i video zapise na računar.

Povežite telefon sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla. Da biste podesili tip USB veze, otvorite tablu obaveštenja i dodirnite USB obaveštenje.

Deljenje fotografija i video zapisa

Možete brzo i lako da delite fotografije i video zapise kako bi prijatelji i članovi porodice mogli da ih vide.

  1. U okviru Fotografije dodirnite fotografiju koju želite da delite i dodirnite share.
  2. Izaberite kako želite da delite fotografiju ili video zapis.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(