‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice za izlaganje radio-talasima.

Mobilni uređaj je radio-predajnik i prijemnik. Proizveden je tako da ne prekoračava ograničenja za izlaganje radio-talasima (radio-frekvencijskim elektromagnetnim poljima) koja su preporučena međunarodnim smernicama koje je propisala nezavisna naučna organizacija ICNIRP. Ove smernice uključuju suštinska bezbednosna ograničenja čija je namena da osiguraju zaštitu svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje. Ove smernice za izlaganje radio-talasima su zasnovane na specifičnoj stopi apsorpcije energije elektromagnetnog zračenja (Specific Absorption Rate, SAR), koja je ukazuje na količinu energije radio-frekvencije (RF) koja se gomila u glavi ili telu kada uređaj emituje signal. ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje iznosi u proseku 2,0 W/kg u preko 10 grama tkiva.

SAR testovi se izvode na uređaju koji se nalazi u uobičajenom radnom položaju i koji emituje signal na najvećem potvrđenom nivou energije, u svim njegovim frekventnim opsezima.

Pogledajte informacije na sajtu www.nokia.com/phones/sar gde ćete naći maksimalnu SAR vrednost ovog uređaja.

Ovaj uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radio-frekvencijskom elektromagnetnom zračenju kada se drži uz glavu ili kada je postavljen na razdaljini od najmanje 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje uređaja uz telo koristi futrola, kopča za pojas ili slični nosači za uređaj, takva dodatna oprema ne bi trebalo da sadrži metalne delove i pomoću nje bi uređaj trebalo da bude odmaknut od tela najmanje onoliko koliko je to gore navedeno.

Za slanje podataka ili poruka je potrebna dobra mrežna veza. Slanje može da se odloži dok takva veza ne postane dostupna. Pratite uputstva za razdaljinu od tela dok se slanje ne završi.

Tokom opšte upotrebe, SAR vrednosti su obično dosta niže od gorenavedenih vrednosti. To je zato što se, radi poboljšanja efikasnosti sistema i svođenja mrežnih smetnji na minimum, radna snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada nije potrebna puna snaga za obavljanje poziva. Što je niža izlazna snaga, to je niža SAR vrednost.

Modeli uređaja mogu da imaju različite verzije i više od jedne vrednosti. Tokom vremena može da dođe do promene komponenata i dizajna uređaja, a neke od tih promena mogu da utiču na SAR vrednosti.

Više informacija potražite na stranici www.sar-tick.com. Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu da emituju signal čak i kada glasovni poziv nije u toku.

Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO), trenutne naučne informacije ne ukazuju da su potrebne bilo kakve posebne mere opreza prilikom korišćenja mobilnih uređaja. Ako ste zainteresovani da smanjite izlaganje, preporučuje se da ograničite korišćenje uređaja ili da koristite hendsfri komplet kako biste uređaj držali dalje od glave i tela. Više informacija, objašnjenja i diskusije o izlaganju radio-frekvencijskom elektromagnetnom zračenju možete da pronađete na stranici Svetske zdravstvene organizacije na www.who.int/peh-emf/en.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(