‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Hitni pozivi

error_outline

Važno: Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Pre upućivanja poziva: – Uključite telefon. – Ako su tasteri uređaja zaključani, otključajte ih. – Premestite se na mesto sa dovoljnom jačinom signala.

Na početnom ekranu dodirnite phone

  1. Unesite zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne pozive nisu isti na svim lokacijama.
  2. Dodirnite phone.
  3. Navedite neophodne informacije što je tačnije moguće. Ne prekidajte vezu pre nego što dobijete dozvolu da to uradite.

Možda ćete morati da uradite i sledeće: – Ubacite SIM karticu u telefon. Ako nemate SIM karticu, na zaključanom ekranu dodirnite Hitni pozivi. – Ukoliko telefon zahteva da unesete PIN kod, dodirnite Hitni pozivi. – Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika. – Ukoliko mobilna mreža nije dostupna, možete pokušati da uputite internet poziv u slučaju da imate pristup internetu.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(