‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek odnesite u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Električni i elektronski proizvodi sadrže veliki broj dragocenih materijala, kao što su metali (npr. bakar, aluminijum, čelik i magnezijum) i plemeniti metali (npr. zlato, srebro i paladijum). Svi materijali u sastavu ovog uređaja mogu da se ponovo iskoriste kao materijali i energija.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(