‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Skladište

Da biste proverili količinu raspoložive memorije, dodirnite Podešavanja > Skladište.

Provera dostupnosti memorije na telefonu

Ako memorija telefona postaje puna, prvo proverite i uklonite svari koje vam više nisu potrebne: – tekstualne, multimedijalne i e-poruke; – unose i detalje o kontaktima; – aplikacije; – muziku, fotografije ili video zapise.

Umesto da uklonite datoteke, možete da ih premestite na memorijsku karticu.

Kvalitet memorijske kartice može u velikoj meri da utiče na performanse telefona. Da biste maksimalno iskoristili telefon, koristite brzu karticu od 4 do 128 GB dobro poznatog proizvođača.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice odobrene za korišćenje sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Da biste proverili količinu raspoložive memorije i kako se ona koristi, dodirnite Podešavanja > Memorija.

Uklanjanje preuzetih aplikacija

Dodirnite Play Store > menu > Moje aplikacije i igre, odaberite aplikaciju koju želite da uklonite i dodirnite DEINSTALIRAJ.

Onemogućavanje aplikacije

Ne možete da izbrišete neke aplikacije koje su bile unapred instalirane na uređaju. Ali možete da ih onemogućite i one će biti sakrivene sa liste aplikacija na uređaju. Ako onemogućite neku aplikaciju, možete da je vratite na uređaj.

 1. Dodirnite Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja.
 2. Dodirnite Informacije o aplikaciji.
 3. Dodirnite naziv aplikacije.
 4. Dodirnite opciju ONEMOGUĆI. Možda nećete moći da onemogućite sve aplikacije.

Ako neka instalirana aplikacija zavisi od uklonjene aplikacije, ta instalirana aplikacija može da prestane da radi. Više informacija potražite u dokumentaciji za korisnike instalirane aplikacije.

Vraćanje onemogućene aplikacije

Možete da vratite onemogućenu aplikaciju na listu aplikacija.

 1. Dodirnite Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja.
 2. Dodirnite Informacije o aplikaciji.
 3. Dodirnite Sve aplikacije > Onemogućene aplikacije.
 4. Dodirnite naziv aplikacije.
 5. Dodirnite opciju OMOGUĆI.

Kopiranje sadržaja sa telefona na računar i obrnuto

Možete da kopirate fotografije, video zapise i drugi sadržaj koji ste kreirali sa telefona na računar i obrnuto da biste ih prikazali ili sačuvali.

 1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
 2. Na računaru otvorite menadžer datoteka i u njemu idite na telefon.
 3. Prevucite i otpustite stavke sa telefona na računar ili sa računara na telefon.

Obavezno stavite datoteke u odgovarajuće direktorijume na telefonu ili nećete moći da ih vidite.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(