Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Упутство за корисника телефона Nokia C32

Skip to main content
Svi uređaji

Nokia C32

Korisni linkovi

PDFSoftverska ažuriranja

Zemlje i jezici

Pošto nudimo korisničke vodiče za proizvode na mnogim jezicima u različitim regionima, možda ćete biti preusmereni na veb-stranicu Nokia telefona izvan vaše odabrane lokacije.

Izaberite jezik
Redovno ažuriranje telefonaTasteri i deloviUbacivanje SIM i memorijske karticePunjenje telefonaUključivanje i podešavanje telefonaKorišćenje dodirnog ekrana
Informacije o proizvodu i bezbednosti

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bezbednosti baterije i punjača

Po završetku punjenja uređaja isključite punjač iz uređaja i strujne utičnice. Imajte na umu da punjenje ne sme da traje duže od 12 sati bez prekida. Potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti ako se ne koristi.

Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uvek održavajte temperaturu baterije u opsegu između 15°C i 25°C radi optimalnog učinka. Može se desiti da uređaj sa toplom ili hladnom baterijom privremeno ne radi. Imajte u vidu da baterija može brzo da se isprazni po hladnom vremenu i da izgubi dovoljno energije pa se telefon isključuje u roku od nekoliko minuta. Kada ste napolju po hladnom vremenu, držite telefon na toplom.

Poštujte lokalne propise. Baterije po mogućstvu reciklirajte. Ne odlažite ih sa otpadom iz domaćinstva.

Nemojte izlagati bateriju ekstremno niskom vazdušnom pritisku i nemojte je ostavljati na ekstremno visokoj temperaturi, na primer, ne bacajte je u vatru, jer baterija može da eksplodira ili da ispusti zapaljivu tečnost ili gas.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate ili bušite bateriju niti da je na bilo koji drugi način oštećujete. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, pokušavate da ubacite strane predmete u nju niti da je uranjate ili izlažete vodi i drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili svom ovlašćenom prodavcu pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da punite uređaj tokom oluje sa grmljavinom. Kada se punjač ne nalazi u prodajnom paketu, punite uređaj pomoću kabla za podatke (obuhvaćen) i USB adaptera (možda se prodaje zasebno). Uređaj možete da punite pomoću kablova treće strane i adaptera koji su usaglašeni sa USB 2.0 ili novijim, kao i sa propisima zemlje i međunarodnim i regionalnim standardima za bezbednost. Drugi adapteri možda ne ispunjavaju primenjive standarde za bezbednost i punjenje pomoću tih adaptera može da izazove rizik od gubitka uređaja ili lične povrede.

Da biste isključili punjač ili pribor iz uređaja, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Pored toga, sledeće preporuke se odnose na uređaje sa prenosivom baterijom: – Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i isključite punjač iz telefona. – Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Usled toga može da se ošteti baterija ili neki drugi predmet.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Zemlje i jezici

Izaberite jezik

I dalje vam je potrebna podrška?

Obratite se službi za podršku

Ćaskanje uživo

Ćaskanje uživo

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Polja označena zvezdicom su obavezna.

Pošaljite nam e-poruku

Recite nam šta je problem i mi ćemo vam se javiti putem e-pošte.