‌‌

Centar za pomoć

Kako da premeštam datoteke između memorije za skladištenje telefona i memorijske kartice?

Proverite da li je SD kartica formatirana kao prenosiva memorija. Zatim idite na Postavke > Memorija za skladištenje > Interna memorija za skladištenje > Interna deljena memorija za skladištenje > Datoteke > DCIM, a zatim, na primer, > Kamera. Zatim pritisnite na i zadržite određenu fotografiju > more_vert > Izaberite Premesti u > meni > SD kartica > Premesti.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva