‌‌

Kako mogu da dodajem ili uklanjam vidžete sa početnog ekrana svog pametnog telefona?

Na početnom ekranu pritisnite i držite na praznom prostoru. Iz opcija koje će se pojaviti, pritisnite Dodaj vidžet