‌‌

Kako mogu da zatvorim aplikaciju koja je prestala da radi?

Otvorite Podešavanja na telefonu i izaberite Aplikacije. Onda pronađite aplikaciju sa kojom imate problema i izaberite Prinudno zaustavi.