‌‌

Kako da uklonim SD karticu iz telefona?

Pre nego što uklonite SD karticu iz telefona, preporučujemo da je najpre softverski isključite. Da biste to uradili, pratite sledeće korake. Ako uklonite karticu a da je niste softverski isključili, možete da izgubite podatke na njoj.

Imajte na umu da ako neke aplikacije koriste SD karticu za čuvanje podataka, te aplikacije možda neće raditi ispravno kada isključite SD karticu.