Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2.1

อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 2.1

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจง

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น HMD Global สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด HMD Global หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ HMD Global จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติการณ์ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HMD Global HMD Global ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง HMD Global จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HMD Global จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ การใช้งานแอปจะถือว่าคุณยอมรับว่าแอปได้รับการจัดหาไว้ให้ตามสภาพที่เป็นอยู่

การดาวน์โหลดแผนที่ เกม เพลง และวิดีโอ รวมถึงการอัพโหลดรูปภาพและวิดีโออาจมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

คุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่าย ซึ่งอาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อมูลทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HMD Global ที่ http://www.nokia.com/phones/privacy จะนำมาใช้กับรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ของคุณด้วย

HMD Global Oy เป็นผู้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวของโทรศัพท์และแท็บเล็ตแบรนด์ Nokia Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

Google, Android, Google Play และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย HMD Global จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

Qualcomm และ Snapdragon เป็นเครื่องหมายการค้าของ Qualcomm Incorporated ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

เครื่องหมายการค้าอื่นเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กสทช มท.1004-2560 กสทช มท.1015-2560 กสทช มท. 1027-2560 และ ข้อกำหนดอื่นๆ ของ กสทช.

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

หากยังต้องการการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายบริการ

แชทสด

แชทสด

แชทภาษา อังกฤษ ของเราให้บริการเวลา 24/7. คุณยังติดต่อฝ่ายบริการการแชทภาษาอังกฤษของเราได้ – เพียงกรอกข้อมูลติดต่อของคุณก่อน

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

Nokia Mobile Shop support

Encuentra el soporte y contacta a las solicitudes relacionadas con tus compras en la tienda en línea.

การช่วยเหลือและความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ