Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2.1

Skip to main content
อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 2.1

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

PDFการอัปเดตซอฟต์แวร์

ประเทศและภาษา

เนื่องจากเรานำเสนอคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลายภาษาในภูมิภาคต่างๆ ระบบจึงอาจเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังหน้าเว็บโทรศัพท์ Nokia นอกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

เลือกภาษา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานสารเคมี หรือในพื้นที่ที่กำลังมีการระเบิด บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดอาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้ดาดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

ประเทศและภาษา

เลือกภาษา

หากยังต้องการการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายบริการ

แชทสด

แชทสด

ก่อนเริ่มต้นการแชทกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา กรุณาให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา

แชทกับเรา

ก่อนเริ่มต้นการแชทกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา กรุณาให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา

ต้องกรอกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

การช่วยเหลือและความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ