Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2.1

อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 2.1

ข้อมูลพื้นฐาน

เขียนข้อความ

เรียนรู้วิธีการเขียนข้อความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแป้นกดของโทรศัพท์

ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอทำได้ง่าย คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขณะถือโทรศัพท์ในโหมดแนวตั้งหรือแนวนอนได้ รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปและภาษา

ในการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะกล่องข้อความ

สลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

แตะปุ่ม Shift ในการเปิดโหมด Caps Lock ให้แตะปุ่มนี้สองครั้ง ในการกลับไปยังโหมดธรรมดา ให้แตะปุ่ม Shift อีกครั้ง

พิมพ์ตัวเลขหรืออักขระพิเศษ

แตะปุ่มตัวเลขและสัญลักษณ์ ปุ่มอักขระพิเศษบางปุ่มใช้เพื่อแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้แตะปุ่มสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษค้างไว้

แทรกอีโมจิ

แตะปุ่มอีโมจิและเลือกอีโมจิ

คัดลอกหรือวางข้อความ

แตะคำค้างไว้ ลากมาร์กเกอร์ไปที่ด้านหน้าและด้านหลังของหลังคำเพื่อไฮไลต์ส่วนที่ต้องการคัดลอก แล้วแตะ คัดลอก วางข้อความโดยแตะตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความแล้วเลือก วาง

เพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงอักขระ

แตะอักขระค้างไว้ แล้วแตะเครื่องหมายเน้นเสียงหรืออักขระเน้นเสียง หากแป้นพิมพ์ของคุณสนับสนุน

ลบอักขระ

แตะปุ่ม Backspace

ย้ายเคอร์เซอร์

ในการแก้ไขคำที่คุณเพิ่งเขียน ให้แตะคำนั้นและลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับแป้นพิมพ์

โทรศัพท์จะแนะนำคำให้กับคุณในขณะที่เขียนข้อความ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น การแนะนำคำอาจมีให้บริการเฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏในแถบการแนะนำ ให้เลือกคำนั้น หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ให้แตะการแนะนำนั้นค้างไว้

เคล็ดลับ: หากคำที่แนะนำถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้แทนที่คำที่คุณเขียนโดยอัตโนมัติ หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้แตะคำนั้นค้างไว้เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม

หากคุณไม่ต้องการให้แป้นพิมพ์แนะนำคำขณะพิมพ์ ให้ปิดการแก้ไขข้อความ แตะ การตั้งค่า > ระบบ > ภาษาและการป้อนข้อมูล > แป้นพิมพ์เสมือน เลือกแป้นพิมพ์ที่คุณใช้เป็นประจำ แตะ การแก้ไขข้อความ และปิดวิธีการแก้ไขข้อความที่คุณไม่ต้องการใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

หากยังต้องการการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายบริการ

แชทสด

แชทสด

แชทภาษา อังกฤษ ของเราให้บริการเวลา 24/7. คุณยังติดต่อฝ่ายบริการการแชทภาษาอังกฤษของเราได้ – เพียงกรอกข้อมูลติดต่อของคุณก่อน

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

Nokia Mobile Shop support

Encuentra el soporte y contacta a las solicitudes relacionadas con tus compras en la tienda en línea.

การช่วยเหลือและความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ