Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

คู่มือผู้ใช้ Nokia 6300 4G

อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 6300 4G

ปุ่มและชิ้นส่วนตั้งค่าและเปิดโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์

ตั้งค่าและเปิดโทรศัพท์

เรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ด การ์ดความจำ และแบตเตอรี่ รวมถึงวิธีเปิดโทรศัพท์

ซิมแบบนาโน

ข้อสำคัญ: อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับซิมการ์ดแบบนาโน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจทำให้การ์ด อุปกรณ์ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหาย

การ์ดหน่วยความจำแบบ MicroSD

ใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจทำให้การ์ด อุปกรณ์ และข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย

หมายเหตุ:ปิดอุปกรณ์และถอดอุปกรณ์ชาร์จรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนถอดฝาครอบออก หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขณะเปลี่ยนฝาครอบ เก็บและใช้งานอุปกรณ์โดยมีฝาเครื่องครอบไว้อยู่เสมอ

เปิดฝาครอบด้านหลัง

 1. ใช้เล็บของคุณจิกลงในช่องเล็กๆ ใต้เครื่อง แล้วยกขึ้นเพื่อถอดฝาครอบออก
 2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

ใส่ซิมการ์ด

 1. เลื่อนที่วางซิมการ์ดไปทางซ้าย แล้วเปิดขึ้น
 2. วางซิมการ์ดแบบนาโนในช่องใส่ซิมการ์ดโดยคว่ำหน้าสัมผัสลง
 3. ปิดที่วางและเลื่อนไปทางขวาเพื่อล็อคให้เข้าที่

ใส่ซิมการ์ดอันที่สอง

 1. เลื่อนที่วางซิมการ์ดของช่องใส่ SIM2 ไปทางขวา แล้วเปิดขึ้น
 2. วางซิมการ์ดแบบนาโนในช่อง SIM2 โดยคว่ำหน้าสัมผัสลง
 3. ปิดที่วางและเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อล็อคให้เข้าที่ ซิมการ์ดทั้งสองสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้กำลังใช้งานอุปกรณ์ แต่หากใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก คุณอาจไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้
เคล็ดลับ: หากต้องการทราบว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ 2 ซิมการ์ดได้หรือไม่ ให้ดูที่ฉลากบนกล่องที่ได้มาตอนซื้อ หากมีรหัส IMEI 2 รหัสบนฉลาก แสดงว่าคุณมีโทรศัพท์รุ่นสองซิม

ใส่การ์ดความจำ

 1. เลื่อนการ์ดความจำเข้าไปในช่องการ์ดความจำ
 2. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
 3. ใส่ฝาครอบด้านหลัง

เปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะสั่น

เลือกซิมการ์ดที่จะใช้

 1. กดปุ่มเลื่อนและเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและการเชื่อมต่อ > ตัวจัดการซิม
 2. หากต้องการเลือกซิมการ์ดที่จะใช้สำหรับการโทร ให้เลือก สายโทรออก และเลือก SIM1 หรือ SIM2
 3. หากต้องการเลือกซิมการ์ดที่จะใช้สำหรับข้อความ ให้เลือก ข้อความออก และเลือก SIM1 หรือ SIM2
 4. หากต้องการเลือกซิมการ์ดที่จะใช้สำหรับข้อมูลมือถือ ให้เลือก ข้อมูล และเลือก SIM1 หรือ SIM2
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

หากยังต้องการการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายบริการ

แชทสด

แชทภาษา อังกฤษ ของเราให้บริการเวลา 24/7. คุณยังติดต่อฝ่ายบริการการแชทภาษาอังกฤษของเราได้ – เพียงกรอกข้อมูลติดต่อของคุณก่อน

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

การช่วยเหลือและความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ