Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

ฉันจะโทรออกและรับสายด้วยโทรศัพท์ Nokia ได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์
ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ฉันจะลบการ์ด SD ใน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะตรวจสอบข้อมูลที่เก็บข้อมูลบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะติดตั้งและใช้การ์ด Micro SD บนอุปกรณ์ Nokia ได้อย่างไรฉันจะย้ายไฟล์ระหว่างที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำได้อย่างไรฉันจะการนำการ์ด MicroSD ออกจาก โทรศัพท์ได้อย่างไรการย้ายแอปไปใส่ในการ์ด MicroSD?การลบข้อมูลออกจากการ์ด MicroSD?การใส่การ์ด MicroSD?ทำไมพื้นที่จัดเก็บที่มีจึงน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในสเปคของโทรศัพท์ ตัวจัดการไฟล์บนสมาร์ทโฟน Nokia ของฉันอยู่ตรงไหนฉันจะสำรองไฟล์ต่างๆ ได้อย่างไรการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีกับโทรศัพท์?
SIM, รายชื่อผู้ติดต่อ และการโทร

ฉันจะโทรออกและรับสายด้วยโทรศัพท์ Nokia ได้อย่างไร

หากต้องการโทรออก ให้เริ่มด้วยการป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้แป้นตัวเลข หรือไปยังรายชื่อที่บันทึกไว้ เมื่อกดหมายเลขที่ต้องการหรือเลือกรายชื่อผู้ติดต่อแล้ว เพียงกดปุ่มโทร

การรับสายเรียกเข้าจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้สมาร์ทโฟนหรือฟีเจอร์โฟน แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณเพียงแค่ต้องกดหรือปัดปุ่มรับสายเมื่อโทรศัพท์ดังเท่านั้น

ฟีเจอร์โฟนบางรุ่นมีดีไซน์แบบเลื่อนหรือฝาพับ การเปิดโทรศัพท์เหล่านี้จะเป็นการรับสายเรียกเข้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่