Facebook Instagram YouTube Twitter

FOTA คือ อะไร?

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

โทรศัพท์บริการซ่อมบำรุง
ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ฉันจะลบการ์ด SD ใน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะตรวจสอบข้อมูลที่เก็บข้อมูลบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะติดตั้งและใช้การ์ด Micro SD บนอุปกรณ์ Nokia ได้อย่างไรฉันจะย้ายไฟล์ระหว่างที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำได้อย่างไรฉันจะการนำการ์ด MicroSD ออกจาก โทรศัพท์ได้อย่างไรการย้ายแอปไปใส่ในการ์ด MicroSD?การลบข้อมูลออกจากการ์ด MicroSD?การใส่การ์ด MicroSD?ทำไมพื้นที่จัดเก็บที่มีจึงน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในสเปคของโทรศัพท์ ตัวจัดการไฟล์บนสมาร์ทโฟน Nokia ของฉันอยู่ตรงไหนฉันจะสำรองไฟล์ต่างๆ ได้อย่างไรการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีกับโทรศัพท์?
ซอฟต์แวร์และการอัปเดต

FOTA คือ อะไร?

FOTA หรือ Firmware Over-The-Air คือกา รอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย โดยผู้ ผลิตโทรศัพท์ เฟิร์มแวร์จะดำเนินการอยู่เบื้องหลังโดยที่ผู้ใช้ งานไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ เพื่อช่วยให้โทรศัพท์ทำงานได้อย่าง ปกติ โดยปกติขั้นตอนการดาวน์โหลดการอัปเดตแบบไร้สาย จะใช้เวลาประมาณ 3-10 นาที โดยขึ้นอยู่กับความเร็วของ อินเตอร์เน็ตและขนาดของไฟล์ที่ใช้ในการอัปเดต

การเปิดใช้ FOTA

ไปที่การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > การอัปเดตระบบ > อัปเดต หากคุณยังพบปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่