‌‌
Kullanıcı kılavuzları ve el kitapları

Nokia 2.2

Motorlu araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisine danışın. Cihazın araca montajı, yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçalarıyla veya aksesuarlarla aynı yerde bulundurmayın ya da taşımayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı açılma bölgesine koymayın.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Destekle iletişime geçin

Eğitici videolar