Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia 3 kullanıcı kılavuzu

Skip to main content
Tüm Cihazlar

Nokia 3

Yararlı Bağlantılar

PDF’i indirYazılım Güncellemeleri

Ülkeler ve Diller

Farklı bölgelerde ve dillerde ürün kullanıcı kılavuzları sunduğumuzdan, seçtiğiniz konumun dışındaki bir Nokia web sayfasına yönlendirilebilirsiniz.

Dil seçin
Tuşlar ve parçalarSIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarmaTelefonunuzu şarj etmeTelefonunuzu açma ve kurmaÇift SIM ayarlarıTelefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açmaDokunmatik ekranı kullanma
Ürün ve güvenlik bilgileri

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Bu cihaz, bağımsız bir bilimsel kuruluș olan ICNIRP'nin yayınladığı uluslararası kuralların önerdiği radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını (radyo frekansı elektromanyetik alanları) așmayacak şekilde tasarlanmıștır. Söz konusu kurallar, tüm kișilere yaș ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıș önemli güvenlik sınırları içermektedir. Maruz kalma ile ilgili kurallar, cihaz iletim yaparken bașa veya vücuda bıraktığı radyo frekansı (RF) gücü miktarını yansıtan Özel Massetme Oranı'na (SAR) göre olușturulmuștur. ICNIRP'nin mobil cihazlar için SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıștır.

SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalıșma konumlarında gerçekleștirilmiștir.

Cihazın maksimum SAR değeri için lütfen www.nokia.com/phones/sar web sayfasına başvurun.

Bu cihaz başa dayalı kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF'ye maruz kalma koşullarına uygundur. Tașıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde tașımak için kullanılan diğer biçimdeki tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir șebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı olana kadar gecikebilir. Gönderme ișlemi bitene kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki girişimleri en aza indirmek amacıyla, arama yapmak için tam güç gerekli olmadığında cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Daha düșük güç çıkıșı, daha düșük SAR değeri demektir.

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve bir değerden fazlasına sahip olabilir. Zaman içinde bileșen ve tasarım değișiklikleri yapılabilir ve bazı değișiklikler SAR değerlerini etkileyebilir.

Daha fazla bilgi için www.sar-tick.com adresini ziyaret edin. Sesli arama yapmasanız da mobil cihazlar sinyal iletebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mevcut bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel önlem alınması gerektiği yönünde bir bulgu yoktur. Bu sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız Dünya Sağlık Örgütü size kullanımını sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir kit kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda daha fazla bilgi ve açıklama almak ve bu konuyla ilgili tartışmalara ulaşmak için www.who.int/peh-emf/en adresinden ulaşabileceğiniz WHO web sitesini ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Ülkeler ve Diller

Dil seçin

Hâlâ desteğe mi ihtiyacınız var?

Destekle iletişime geçin

Canlı sohbet

Canlı sohbet

Our chat service is open 24 hours a day, 7 days a week. Simply fill in your contact details and we'll connect you to a support representative.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Yıldızla işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur.

Bize bir eposta gönderin

Bize sorununuzu anlatın. Size e-posta ile dönüş yapacağız.

Yardım

Bakım merkezleri

Uzmanlarımızın göz atması için cihazınızı bize getirmeyi mi tercih edersiniz? Size en yakın Nokia telefonlar bakım merkezini bulun.

Yakınınızda bir bakım merkezi bulun