Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia active wireless earphones user guide

Tất cả các thiết bị

Nokia Active Wireless Earphones (BH-501)

Bắt đầu sử dụng
Quick start guideWear your headset

Quick start guide

Before using the headset, charge the battery using a USB-micro B cable. When the battery charge is low, the headset beeps and a red indicator light flashes.

Power on and off the headset

Power on and off the headset

To power on (blue light), press and hold Call key (1) for 1.5 seconds. To power off (red light), press and hold Call key (1) for 2 seconds.

Pair and connect your headset

 1. To go into pairing mode > press and hold Call key (1) for 2 seconds until red and blue indicator lights are flashing.
 2. Turn Bluetooth on on your device. For details, see your device’s user guide.
 3. Select your headset from the list of devices found.

When the headset is connected to the device, the blue indicator light flashes. You can pair the headset with 8 compatible devices, but you can only connect it to a maximum of 2 devices at the same time. The next time you switch the headset on, it automatically connects to the last connected device. With some devices, you may need to make the connection separately after pairing.

Take calls

 1. To answer a call, press Call (1) key once.
 2. To put a call on mute, press both volume keys (2) and (3) at the same time.You will hear a notification sound that indicates you have put the call on mute. To unmute, press both volume keys at the same time. You will hear an unmute sound.
 3. To end a call, press Call key (1) once.
 4. To reject an incoming call, press and hold Call key (1) for 1 second.
 5. To switch a call between your headset and your device, press Call key (1) twice.

Listen to music

 1. Start the music app on your device.
 2. To play and pause music, press once Call key (1).
 3. To go to next track, press and hold key (3) for 2 seconds.
 4. To go to previous track, press and hold key (2) for 2 seconds when streaming music. When listening music saved on the device, press and hold key (2) for 2 seconds twice with a 3 second break inbetween. To adjust volume, use keys (2) and (3). To use voice commands, press twice Call key (1) to activate the voice assistant.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hỗ trợ liên hệ

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

Trước khi bắt đầu chat với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của bạn. Thông tin email hỗ trợ bằng tiếng Anh

Gửi email cho chúng tôi

Hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của bạn và chúng tôi sẽ trả lời bạn qua email.

Nokia Mobile Shop support

Encuentra el soporte y contacta a las solicitudes relacionadas con tus compras en la tienda en línea.

Hỗ trợ và giúp đỡ

Sửa chữa hoặc thay thế

Bạn đã thử các giải pháp tự hỗ trợ và điện thoại vẫn không hoạt động? Hãy để chúng tôi xử lý.

Bắt đầu

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Bạn muốn mang thiết bị của mình đến để các chuyên gia của chúng tôi xem xét? Tìm vị trí của trung tâm chăm sóc khách hàng của điện thoại Nokia gần nhất.

Tìm một trung tâm chăm sóc khách hàng gần bạn