Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi đóng ứng dụng trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi đóng ứng dụng trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Vào Cài đặt > Ứng dụng và chọn ứng dụng mà bạn muốn ngưng. Sau đó nhấn Bắt buộc ngưng.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?