Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Trình quản lý tập tin nằm ở đâu trong điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Trình quản lý tập tin nằm ở đâu trong điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Thiết bị thông minh Nokia sử dụng Pure Android. Như vậy, điện thoại của bạn có thể không được cài đặt mặc định ứng dụng quản lý tập tin. Xem trình đơn ứng dụng để biết Tập tin. Hoặc, bạn có thể mở Tải về và vào các thư mục khác từ đó.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?