Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại Nokia 8110 với máy vi tính của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại Nokia 8110 với máy vi tính của tôi?

Cắm dây cáp USB vào máy vi tính, sau đó cắm vào thiết bị của bạn. Máy vi tính sẽ nhận diện điện thoại của bạn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?