Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi sử dụng tính năng NFC?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?

Làm thế nào tôi sử dụng tính năng NFC?

Vào Cài đặt > Các thiết bị kết nối > NFC.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?