Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Tôi có thể t́m số IMEI trên điện thoại của ḿnh ở đâu?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị

Tôi có thể t́m số IMEI trên điện thoại của ḿnh ở đâu?

Mở Cài đặt trên điện thoại của bạn, chọn Giới thiệu điện thoại, sau đó chọn T́nh trạng và chọn Thông tin IMEI.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?