Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Tôi có thể nhận hỗ trợ cho điện thoại thông minh Lumia của mình ở đâu?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị

Tôi có thể nhận hỗ trợ cho điện thoại thông minh Lumia của mình ở đâu?

Có hai tài nguyên chính cung cấp hỗ trợ cho điện thoại Lumia. Để được hỗ trợ và biết thông tin chung, bạn có thể truy cập trang trợ giúp của các thiết bị Microsoft Mobile. Đối với các câu hỏi về khắc phục sự cố và sửa chữa, bạn có thể truy cập B2X và tìm kiếm mẫu Lumia của mình.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?