Trung tâm trợ giúp

Tôi có thể nhận hỗ trợ cho điện thoại thông minh Lumia của mình ở đâu?

Có hai tài nguyên chính cung cấp hỗ trợ cho điện thoại Lumia. Để được hỗ trợ và biết thông tin chung, bạn có thể truy cập trang trợ giúp của các thiết bị Microsoft Mobile. Đối với các câu hỏi về khắc phục sự cố và sửa chữa, bạn có thể truy cập B2X và tìm kiếm mẫu Lumia của mình.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter