Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể bật văn bản dự đoán trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ngôn ngữ và thông tin cài đặt đầu vào

Làm thế nào tôi có thể bật văn bản dự đoán trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn Cài đặt từ menu. Vào Cá nhân hóa > Phương pháp nhập > Sử dụng dự đoán > Bật. Sau đó đặt ngôn ngữ Đầu vào. Để sử dụng Văn bản dự đoán, nhấn “#” cho đến khi ‘Dự đoán’ xuất hiện trên menu bật lên.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?