Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Truyền thông và các tính năng khác

Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Để chụp ảnh màn hình, hãy mở bảng thông báo và kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Chạp vào chụp Màn hình. Bạn có thể xem các ảnh chụp trong Hình ảnh. Hoặc bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách nhấn giảm âm lượng và nút nguồn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?