Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại Nokia 8110 của tôi với mạng Wifi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Mạng, Wifi và dữ liệu di động

Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại Nokia 8110 của tôi với mạng Wifi?

Vào Cài đặt, nhấn Wifi > Bật và chọn điểm Wifi. Đối với các điểm Wifi được mã hóa, bạn cần có mật khẩu yêu cầu.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?