‌‌

Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi di chuyển các tập tin từ bộ nhớ của điện thoại đến thẻ nhớ?

Xin hãy chắc chắn rằng thẻ SD được định dạng là bộ nhớ di động. Sau đó vào Cài đặt > Bộ nhớ > Bộ nhớ trong > Bộ nhớ trong dùng chung > Tập tin > DCIM, và sau đó, ví dụ như, > Camera. Sau đó nhấn giữ hình ảnh cụ thể > more_vert > Chọn Chuyển đến > trình đơn > thẻ SD > Di chuyển.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(