‌‌

Trung tâm trợ giúp

Tìm hiểu thêm về thời gian mở rộng bảo hành của chúng tôi

Dịch vụ Sửa chữa và Trả hàng của chúng tôi đang gặp một số gián đoạn trong đại dịch COVID-19. Để đảm bảo chúng tôi vẫn có thể thực hiện lời hứa của mình, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian bảo hành điện thoại Nokia của mình thêm 60 ngày. Điều này có thể áp dụng cho mọi trường hợp bảo hành điện thoại tính năng và điện thoại thông minh đã đến hạn từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020. Đối với những khách hàng tại Châu Âu và Hoa Kỳ có Dịch vụ sửa chữa và trả hàng trực tuyến của chúng tôi (https://nokia.ebuilder.com/), bạn vẫn có thể chọn đặt lịch qua điện thoại, và chúng tôi sẽ sửa chữa và trả hàng trong thời gian đã nêu.

An toàn là trên hết và kết nối thường xuyên với chúng tôi.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(