Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể điều chỉnh kích thước phông chữ của nội dung hiển thị trên điện thoại của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể điều chỉnh kích thước phông chữ của nội dung hiển thị trên điện thoại của tôi?

Vào Cài đặt > Truy cập > Kích thước phông chữ. Sử dụng thanh trượt và mẫu văn bản để chọn kích thước phông chữ mong muốn.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?