Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể xóa dữ liệu duyệt trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể xóa dữ liệu duyệt trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn Cài đặt từ menu, sau đó Riêng tư & Bảo mật > Chính sách duyệt và chọn dữ liệu mà bạn muốn xóa.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?