Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Khóa thông minh: Giữ điện thoại của bạn được mở khóa ở nơi an toàn

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Bảo mật và riêng tư

Khóa thông minh: Giữ điện thoại của bạn được mở khóa ở nơi an toàn

Để điều chỉnh cài đặt Khóa thông minh, vào Cài đặt > An ninh và vị trí > Khóa thông minh.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?