Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể nhập danh bạ từ thư hoặc tin nhắn SIM vào thiết bị?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?

Làm thế nào tôi có thể nhập danh bạ từ thư hoặc tin nhắn SIM vào thiết bị?

Vào Danh bạ > more_vert > Cài đặt > Nhập/Xuất
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?