Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi lưu các liên hệ mới vào SIM, điện thoại hay tài khoản Google?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Thẻ SIM, danh bạ và cuộc gọi

Làm thế nào tôi lưu các liên hệ mới vào SIM, điện thoại hay tài khoản Google?

Vào Danh bạ > add_circle > hộp thả xuống: chọn tài khoản hoặc thiết bị. Theo mặc định, không có thẻ SIM để lưu các liên hệ.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?