Trung tâm trợ giúp

Các bản cập nhật phần mềm được gửi đến điện thoại thông minh Nokia của tôi như thế nào?

Các bản vá bảo mật của Google được phát hành hàng tháng và phụ thuộc vào phần cứng trên điện thoại của bạn.

Do các bản cập nhật này phụ thuộc vào các phần cứng cụ thể, chúng tôi sẽ cần đảm bảo rằng điện thoại của bạn được hỗ trợ đầy đủ trước khi kiểm thử và phát hành cho nhà mạng. Sau khi chất lượng đã được đảm bảo, Bản vá bảo mật đó sẽ được gửi đến điện thoại của bạn. Do nguyên nhân này, các Bản vá bảo mật sẽ phụ thuộc vào model thiết bị, nhà mạng và cả vị trí của bạn nữa.

Vì các Bản vá bảo mật được thiết kế để nâng cao tính bảo mật, chúng tôi khuyên tất cả khách hàng nên cài đặt càng sớm càng tốt. Thông tin chi tiết hơn về các Bản vá bảo mật cho điện thoại thông minh Nokia được cung cấp tại đây.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter