Skip to main content

Gizlilik

Mayıs 2018'den itibaren geçerlidir

 

Gizliliğinize özen gösteriyoruz

Nokia Corporation ve yan kuruluşları, gizliliğinize saygı göstermeye ve geçerli veri koruma ve gizlilik yasalarına uymaya adanmıştır. Bu gizlilik beyanı (“Beyan”), Nokia'nın veri denetçisi olduğu ya da bu Beyan'ın geçerli olduğunu düşündüğümüz yerlerde kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklamaktadır. “Kişisel veri” siz ya da başka bir tanımlanabilir birey ile ilgili bilgi anlamına gelmektedir.

Bu Beyan’ın Eklentiler bir ürüne ya da hizmete özel ek gizlilik bilgilerini ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizi kullanırken görebileceğiniz diğer uyarıları sunabiliriz. Bu gibi uyarılarla bu İlke arasında bir fark olması halinde uyarılar öncelikli kabul edilecektir.

Cihazınızdaki yazılım bilgilerinize erişebilir. Ürünlerimiz ya da hizmetlerimiz, kendi gizlilik uyarılarına sahip diğer şirketlerin web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Nokia, diğerlerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir ve bu ilgili gizlilik ilkelerini de okumanızı öneririz.

Bu Beyan, Nokia markası lisanslı ürünler ve hizmetler (örneğin Nokia markalı telefonlar ve tabletler) için geçerli değildir. Lütfen ilgili lsans sahibinin bu ürünler ve hizmetlerle ilgili kendi gizlilik ilkelerine bakın.

Nokia’ya kişisel veriler vermeniz gerekmez. Ancak kişisel verilerinizi Nokia’ya vermemeyi tercih ederseniz, ürünlerimizi ve hizmetlerinizi ya da bunların tüm işlevlerini size sunamayabilir ya da sorularınıza yanıt veremeyebiliriz.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Satın alma işlemi yaptığınızda, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda ya da bunlara kayıt yaptırdığınızda, kampanyalarda ya da araştırmalarda yer aldığınızda ya da bizimle etkileşim kurduğunuzda kişisel verilerinizi ve diğer bilgilerinizi topluyoruz. Bu kapsama aşağıdaki kategoriler dahildir:

 • Ürün ve hizmet etkinleştirmeleri: Nokia ürünleri ve hizmetleri elektronik etkinleştirme gerektirebilir, bu işlemde benzersiz bir cihaz olarak cihazınız ve uygulama türünüzün yanı sıra, uygulama, ağ ve abonelik tanımlayıcıları Nokia'ya gönderilir.
 • Ürünlerin ve hizmetlerin kullanımı: Hizmetlerimize çevrimiçi eriştiğinizde, web sunucularımız ziyaretinizin kayıtlarını otomatik olarak oluşturur. Bu kayıtlar tipik olarak IP-adresini, erişim saatlerini, bağlantısı üzerinden erişilen siteleri, ziyaret edilen sayfaları, kullanılan bağlantıları ve özellikleri, görüntülenen ya da istenen içeriği, tarayıcı ya da uygulama türünü, dişi ve diğer bu gibi bilgileri içerir. Ayrıca bkz. Çerez ilkemiz. Uygulamalarımız sunucularımızla periyodik olarak iletişim kurabilir, örneğin güncellemeleri denetleyebilir ya da bize hizmet kullanımı ile ilgili bilgileri gönderebilir. Ek olarak sizi gönüllü ürün ve hizmet iyileştirmelerine ya da araştırma programlarına davet edebilir ve bu süreçlerde ayrıntılı bilgiler toplayabiliriz.
 • Bize sunduğunuz bilgiler: Bir hesap oluşturduğunuzda, bir satın alma işlemi yaptığınızda, hizmetler talep ettiğinizde, araştırma ya da kampanyalara katıldığınızda veya bizimle diğer yollarla etkileşime girdiğinizde, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, sokak adresiniz, kullanıcı adlarınız ve parolanız, geri bildirim, cihazlarınız ile ilgili bilgiler, yaş, cinsiyet ve dil, banka hesap numarası, kredi kartı ayrıntıları ve bu gibi diğer mali bilgileri sorabiliriz. Ayrıca örneğin yerel veri, pazarlama ve kişisel verilerin paylaşımı gibi konularla ilgili izinlerinizin, tercihlerinizin ve ayarlarınızın kayıtlarını da tutuyoruz.
 • Bizimle yaptığınız işlemler: Satın alma işlemlerinin, indirmelerin, bize sunulan içeriğin, isteklerin, siz ve Nokia arasındaki sözleşmelerin, size sunulan ürünlerin ve hizmetlerin, ödeme ve teslimat ayrıntılarının, yanı sıra bizimle gerçekleştirdiğiniz diğer etkileşimlerin kaydını da tutuyoruz. Geçerli yasalar uyarınca müşteri hizmetleri ekibimiz ve bu gibi diğer iletişim noktaları ile iletişimleri de kaydedebiliriz.
 • Konumlandırma ve Yer verisi: Konum tabanlı hizmetler konumu uydu, cep telefonu, Wi-Fi ya da diğer ağ tabanlı konumlandırma yöntemlerini kullanarak belirler. Bu teknolojiler, konum verinizin ve benzersiz cihaz ve cep telefonu, Wi-Fi ya da diğer ağ ile ilgili tanımlayıcılarınızın Nokia ile paylaşımını da içerebilir. Ürünlerimiz birden çok cihaz platformunda, uygulamada ve hizmette çalışabilir ve bu platformlar da konum verisini toplayabilir. Bu bilgileri izniniz olmaksızın sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanmayız.

Neden Kişisel Veriyi İşliyoruz?

Nokia kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilirsiniz. Bir ya da daha fazla amaç aynı anda geçerli olabilir.

 • Ürünler ve hizmetler sunma: Kişisel verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size sunmak, isteklerinizi işleme almak ya da sizinle Nokia arasındaki sözleşmenin gerektirdiği diğer amaçlar için, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin işlevselliğini ve güvenliğini sağlamak, üsün ve hizmet sunmak amacıyla sizi tanımlamak, yanı sıra sahtekarlık ve diğer kötü amaçlı kullanımları önlemek ve araştırmak için kullanırız.
 • Hesaplar: Bazı hizmetler, içeriğinizi ve tercihlerinizi yönetmenize yardım etmek için bir hesap gerektirebilir.
 • Ürünleri ve hizmetleri geliştirme ve yönetme: Kişisel verilerinizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, müşteri hizmetlerimizi, satış ve pazarlama işlemlerimizi geliştirmek ve yönetmek için kullanıyoruz. Sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel verileri, bu gibi kişisel verileriniz farklı bir amaçla toplanmamışsa, belirli bir Nokia ürününün ve/veya hizmetinin kullanımı ile ilgili toplanan kişisel verileriniz ile birleştirebiliriz.
 • Sizinle iletişim kurma: Kişisel verilerinizi sizinle iletişim kurmak, örneğin size hizmetlerimizin değişiğini bildirmek ya da size kritik uyarılar ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz ile ilgili bu gibi diğer bildirimleri göndermek ve müşteri hizmetleri ile ilgili amaçlarla sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz.
 • Pazarlama, reklam ve öneriler sunma: Sunduğumuz yeni ürünleri, hizmetleri ya da promosyonları bildirmek ve izniniz varken veya izin verdiğinizde pazar araştırmaları yapmak için sizinle iletişim kurabiliriz. Kişisel verilerinizi, teklifimizi kişiselleştirmek ve size daha ilgili hizmetler sunmak, örneğin, önerilerde bulunmak ve özelleştirilmiş içeriği ve reklamları hizmetlerimiz içinde görüntülemek için kullanabiliriz. Bunlar, Nokia ve üçüncü taraf içeriği görüntülemeyi de içerebilir.

Nokia kişisel verinizi izninizle ya da herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz ya da yetkilendirildiğiniz bir ürünü ya da hizmeti sunmak için gerekli olduğu şekilde işler. Kişisel verinizi ayrıca yasa tarafından; müşterilerimizi korumak; ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak; ve Nokia’nın haklarını ve mülkiyetini korumak için gerektiğinde de kullanabiliriz.

Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor muyuz?

Aşağıda aksi belirtilmedikçe kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmıyor, kiralamıyor ya da herhangi bir şekilde ifşa etmiyoruz.

 • İzniniz ve sosyal paylaşım hizmetlerimiz: Bu konuda izin verdiyseniz kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Bazı ürünler ve hizmetler kişisel verilerinizi hizmetin diğer kullanıcıları ya da diğer ürünler ve hizmetler ve bunların kullanıcıları ile paylaşmanıza izin verebilir. Lütfen diğer kullanıcıların erişebileceği herhangi bir kişisel verinizi ya da diğer bilgilerinizi ifşa etmeden önce dikkatle düşünün.
 • Nokia şirketleri ve yetkili üçüncü taraflar: Kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizi Nokia için bu Beyan’da açıklanan amaçlarla diğer Nokia şirketleri ya da yetkili üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Buna, örneğin ağ hizmeti sağlayıcınız üzerinden faturalama ya da satın alımlarınızı teslim etme, müşteri hizmetleri, tüketim verisini yönetme ve analiz etme, kredi kontrolleri, araştırma yürütme ve pazarlama ve diğer bu gibi kampanyaları yürütme gibi işlemleri içerebilir.
  Yetkili üçüncü taraf ortaklarımız ile ortak pazarlama ve diğer iletişimleri yürütebiliriz. Yinelenen ya da gereksiz iletişimleri önlemek ve size gönderilecek mesajı özelleştirmek için Nokia'nın topladığı bilgileri yasanın izin verdiği yerlerde ilgili iş ortağı tarafından toplanan bilgilerle eşleştirmemiz gerekebilir.
  Nokia tarafından yetkilendirilen bu üçüncü tarafların kişisel verilerinizi başka amaçlarla kullanmasına izin verilmez. Bu üçüncü tarafların bu Beyan’a uygun hareket etmesini ve kişisel verilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini kullanmasını istiyoruz.
 • Kişisel verilerin uluslararası aktarımı: Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan kaynakları ve sunucuları kullanarak sunulabilir. Bu nedenle, kişisel verileriniz hizmetlerimizi kullandığınız ülkenin dışındaki uluslararası sınırlar arasında aktarılabilir, bunlara kişisel veriler için belirli koruma olmayan Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) dışındaki ülkeler ya da veri koruması için farklı yasal düzenlemeleri olan ülkeler de dahil olabilir. Bu gibi durumlarda örneğin ilgili yetkililer (Avrupa Komisyonu gibi) tarafından onaylanan standart sözleşmeleri kullanarak ve uygun teknik ve kurumsal bilgi güvenliği önlemlerini kullanarak kişisel verilerinizin geçerli yasalar uyarınca yeterince korunmasını sağlarız.
 • Zorunlu ifşalar: Zorunlu yasalar uyarınca kişisel verilerinizi belirli yetkililere ya da diğer üçüncü taraflara, örneğin, biz ya da üçüncü tarafların bizim adımıza hareket ettiği ülkelerde yasa yürütme organlarına ifşa edebiliriz. Ayrıca kişisel verilerinizi geçerli yasalar uyarınca, örneğin sivil ya da adli yasal süreçlerde Nokia’nın yasal çıkarlarını korumak için ifşa edebilir ya da işleme alabiliriz.
 • Birleşmeler ve Yatırımlar: Belirli ülkelerde işimizi satmaya, satın almaya, birleşmeye ya da yeniden düzenleme yapmaya karar verirsek, bu bağlamda kişisel verileriniz potansiyel ya da gerçek alıcılara ve bunların danışmanlarına ifşa edebilir ya da satıcılardan ve bunların danışmanlarından kişisel verilerinizi alabiliriz.

Çocukların Gizliliği Konusunu Nasıl Ele Alıyoruz?

Nokia ürünleri ve hizmetleri tipik olarak genel bir hedef kitlesine yöneliktir. Nokia, ebeveynlerinin ya da yasal koruyucularının izni olmadan 13 yaşından küçük ya da geçerli yasa kapsamındaki eşdeğer minimum yaşın altındaki çocukların bilgilerini kasten toplamaz.

Veri Kalitesini Konusunu Nasıl Ele Alıyoruz?

İşlediğimiz kişisel verilerin doğruluğunu sağlamak ve yanlış ya da gereksiz kişisel verileri silmek için makul önlemleri alıyoruz. Kişisel verinizi, yasalarca daha uzun bir süre gerekli kılınmadığı takdirde, yalnızca bu Beyan’da belirtilen ya da size iletilen amaçları gerçekleştirmek için gereken süre boyunca tutacağız.

Kişisel verilerinizin güncel olduğundan emin olmak için bunlara ara sıra hesabınız üzerinden erişmenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizi Korumak için Hangi Önlemleri Alıyoruz?

Gizlilik ve güvenlik, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin oluşturulması ve iletiminde önemli hususlardır. Gizlilik ve güvenlik ile ilgili konularla ilgili olarak belirli sorumluluklar atadık. Dahli ilkelerimizi ve yönergelerimizi, proaktif ve reaktif risk yönetimi, güvenlik ve gizlilik mühendisliği, eğitim ve değerlendirmeler gibi uygun bir dizi etkinlik aracılığıyla uyguluyoruz. Korunan verinin işlenmesi ve bu verilerin doğası ile ortaya çıkan riskleri göz önünde bulundurarak çevrimiçi güvenlik, fiziksel güvenlik, veri kaybı riski ve bu gibi diğer risklere yönelik uygun önlemleri alıyoruz. Ayrıca kişisel verilerinizi içeren veritabanlarımıza erişimi de, bu gibi bilgilere erişimi için gerekçesi olan yetkili kişilerle sınırlıyoruz.

Çerezleri ve Web İşaretçilerini Nasıl Kullanıyoruz?

Nokia, web sitelerimizi ve tekliflerimizi işletmek ve iyileştirmek için çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojileri kullanır. Ayrıca kişiselleştirme ve reklam gösterimi için de çerezler kullanıyoruz. Bazı Nokia web siteleri reklamları sunmak için üçüncü taraf reklam teknolojileri kullanır.

Etki alanlarımız, bir üçüncü taraf adına çerezler gönderen, örneğin üçüncü taraf sosyal ağı ile ilgili üçüncü taraf bileşenler içerebilir. Nokia'nın çerez kullanımı ve tarayıcı ayarları ya da diğer yollarla bu çerezlerin devre dışı bırakılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez ilkemizi ziyaret edin.

Haklarınız Nelerdir?

Nokia’nın hakkınızda işleme tabi tuttuğu kişisel veriye ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Erişim: Hakkınızda hangi kişisel veriyi tuttuğumuzu bilme ve bir kopyasını alma hakkınız vardır.
 • Veri taşınabilirliği: Yasaya tabi olmak üzere, Nokia’ya sunduğunuz kişisel veriyi makinede okunabilir bir formatta edinme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme ve silme: Hakkınızdaki eksik, yanlış, gereksiz ya da eski veriyi silme ya da güncelleme hakkına sahipsiniz.
 • İzninizi geri çekme: Nokia’ya verdiğiniz kişisel verinizi işleme iznini geri çekme hakkına sahipsiniz.
 • Aboneliği iptal etme ve itiraz etme: Doğrudan pazarlama mesajlarına olan aboneliğinizi iptal etme ya da kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçları için kullanmayı durdurmamızı ya da diğer çerçevelerde kişisel verinizi silmemizi talep edebilirsiniz. Nokia kökenli pazarlama ve diğer iletişim mesajları listesinden çıkmayı tercih etseniz bile kritik uyarılar size gönderilmeye devam edebilir.

Haklarınızı, hesabınızı ya da seçeneklerinizi ürünlerimiz ya da hizmetlerimiz üzerinden yöneterek, ya da bu mümkün değilse, bizimle iletişim kurarak kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda, izninizi geri çekerseniz ya da kişisel verilerinizi silmemizi ya da kullanımını durdurmamızı isterseniz, size hizmetleri sunmaya devam edemeyebiliriz.

Haklarınızı kullandığınızda size sunduğumuz şeyden memnun kalmazsanız, bizimle iletişim kurarak durumu bize bildirebilirsiniz. Hala memnun kalmazsanız, ilgili yetkili amire bir şikayette bulunma hakkınız da vardır. 

Kişisel Verilerinizin Denetimi Kimdedir?

Kişisel verilerinizin denetimi Nokia Corporation of Karaportti 3, 02610 Espoo, Finlandiya'dadır.

Ayrıca ürünü ya da hizmeti sağlayan Nokia yan kuruluşu da kişisel verilerinizi denetliyor olabilir. Denetleyicinin kimliğini ve iletişim ayrıntılarını, bu gibi ürünlerin ya da hizmetlerin şartlarını ve koşullarını inceleyerek ya da geçerli Nokia web sitelerinde verilen iletişim bilgilerini kullanarak öğrenebilirsiniz.

Nokia’nın gizlilik uygulamaları ile ilgili konular için ayrıca bizimle ya da şu adresteki Grup Veri Koruma Sorumlumuz ile iletişim kurabilirsiniz:

Nokia Corporation, Gizlilik vasıtasıyla
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finlandiya

Bu Gizlilik Beyanındaki Değişiklikler

Nokia, bu Beyan’ı önceden bildirerek ya da bildirmeksizin herhangi bir zamanda değiştirebilir. Ancak bu Beyan bir materyalde aksi yönde değiştirilirse, Nokia, bu gibi değişiklikleri bu Beyan’ın başlangıcında ve bu sitenin ana sayfasında 30 gün boyunca bildirecektir. Bu Beyan’ı ara sıra yeniden ziyaret ederek bu Beyan’daki değişlikleri öğrenmenizi öneririz.