Skip to main content

Поверителност

В сила от м. май 2018 г

Ние се грижим за поверителността

Nokia Corporation, включително нейните филиали, е ангажирана със зачитането на Вашата поверителност и спазването на приложимите закони относно поверителността на данните. В настоящата декларация за поверителност („Декларация“) се описва как събираме и използваме лични данни в случаите, в които Nokia е администратор на лични данни или когато става дума за приложимостта на тазиДекларация. „Лични данни“ означава информацията, свързана с Вас или друго лице, което може да бъде идентифицирано.

Ние може да Ви предоставяме допълнителна информация относно поверителността, свързана конкретно с даден продукт или услуга, в Допълнения към настоящата Декларация, както и в други уведомления, които може да видите, докато използвате нашите продукти или услуги. В случай на разлика между тези уведомления и настоящата Декларация, уведомленията ще са с предимство.

Софтуерът на устройството Ви може да осъществява достъп до Вашата информация. Нашите продукти или услуги може да съдържат връзки към уеб сайтове или услуги на други компании, които имат собствени бележки относно поверителността. Nokia не носи отговорност за практиките на други компании относно поверителността и Ви препоръчваме да прочетете техните уведомления по този въпрос.

Настоящата Декларация не не е приложима за лицензирани продукти и услуги с марката Nokia (като телефони и таблети с марката Nokia). Направете справка в правилата за поверителност на съответния лицензополучател относно тези продукти и услуги.

Не се изисква да предоставяте на Nokia личните си данни. Въпреки това, ако изберете да не предоставите Вашите лични данни на Nokia, възможно е да не можем да Ви предоставяме нашите продукти или услуги или всичките техни функции или да отговаряме на въпросите, които имате.

Каква информация събираме?

Ние събираме Вашите лични данни и друга информация, когато направите покупка, използвате или се регистрирате в нашите продукти и услуги, участвате в кампании или изследвания или взаимодействате с нас по друг начин. Това включва следните категории:

 • Активиране на продукти и услуги: За продуктите и услугите на Nokia може да се изисква активиране по електронен път, при което до Nokia се изпращат видът на Вашето устройство и приложение, както и уникални идентификатори на устройството, приложението, мрежата и абонамента.
 • Употреба на продукти и услуги: Когато извършвате достъп до нашите услуги онлайн, за Вашето посещение автоматично се създават записи чрез нашите уеб сървъри. Тези записи обикновено включват IP адрес, часове на достъп, сайтовете, от които се извършва връзка, посетените страници, използваните връзки и функции, прегледаното или заявеното съдържание, типа на браузъра или приложението, езика и друга подобна информация. Вижте също Правила за „бисквитките“ (връзка към страницата с правилата за „бисквитките“). Нашите приложения може периодично да осъществяват връзка със сървърите ни, например за да проверяват за актуализации или за да ни изпращат информация относно използването на услуга. Освен това може да Ви поканим да се включите доброволно в програми за подобряване на продукт и услуга или в изследователски програми, при които се събират подробни данни.
 • Информацията, която ни предоставяте: Когато създадете акаунт, направите покупка, заявите услуги, участвате в изследвания или кампании или взаимодействате с нас по друг начин, може да поискаме от Вас информация, като име, имейл адрес, телефонен номер, адрес, потребителски имена и пароли, обратна информация, информация за Вашите устройства, възраст, пол и език, номер на банкова сметка, данни за кредитна карта и друга подобна финансова информация.  Ние също така поддържаме записи за Вашите дадени съгласия, предпочитания и настройки, свързани например с данни за мястото, маркетинг и споделяне на лични данни.
 • Вашите транзакции с нас: Ние поддържаме записи за Вашите покупки, изтегляния, съдържанието, което сте ни предоставили, Вашите заявки, споразуменията между Вас и Nokia, продуктите и услугите, които са Ви предоставени, данни за плащане и доставка, както и Вашите взаимодействия с нас. Може да запишем, в съответствие с приложимото законодателство, Вашата комуникация с нашия екип за обслужване на клиенти или други подобни точки на контакт.
 • Данни за позициониране и местоположение: При базираните на местоположение услуги се установява местоположение чрез използване на сателит, мобилно устройство, Wi-Fi или други мрежово-базирани методи за позициониране. Тези технологии може да включват споделяне с Nokia на данни за Вашето местоположение и уникални идентификатори на устройства, както и идентификатори, свързани с мобилни, Wi-Fi или други мрежи. Нашите продукти могат да работят на множество платформи за устройства, приложения и услуги, които също може да събират данни за Вашето местоположение. Ние не използваме тази информация да Ви идентифицираме лично без Вашето съгласие.

Защо обработваме лични данни?

Nokia може да обработва Вашите лични данни за следните цели. Една или повече цели може да са приложими едновременно.

 • Предоставяне на продукти и услуги: Може да използваме личните Ви данни с цел да Ви предоставим нашите продукти и услуги, да обработим заявките Ви или както може да е необходимо по друг начин за изпълнението на договора между Вас и Nokia, за да се гарантира функционалността и сигурността на нашите продукти и услуги, за да Ви идентифицираме с цел предоставяне на продукт или услуга, както и да предотвратим и разследваме измами и други неправомерни употреби.
 • Акаунти: За някои услуги може да се изисква създаването на акаунт с цел подпомагане на управлението на Вашето съдържание и предпочитания.
 • Разработване и управление на продукти и услуги: Може да използваме личните Ви данни за разработване и управление на нашите продукти, услуги, обслужване на клиенти, продажби и маркетинг. Може да комбинираме личните данни, събрани във връзка с употребата Ви на конкретен продукти и/или услуга на Nokia, с други лични данни, с които може да разполагаме за Вас, освен ако личните данни са били събрани за друга цел.
 • Комуникация с Вас: Може да използваме личните Ви данни за комуникация с Вас, например да Ви информираме, че нашите услуги са променени или да Ви изпратим предупреждения с критично значение и други подобни съобщения, свързани с нашите продукти и/или услуги, както и да се свържем с Вас за целите на обслужването на клиенти.
 • Маркетинг, рекламиране и даване на препоръки: Може да се свързваме с Вас, за да Ви информираме за нови продукти, услуги или промоции, които може да предлагаме, както и за провеждане на маркетингови проучвания, когато разполагаме с Вашето съгласие или това е разрешено по друг начин. Може да използваме личните Ви данни за персонализиране на нашите предложения и предоставянето на по-подходящи услуги, например за даване на препоръки и показване на персонализирано съдържание и реклами в нашите  услуги. Това може да включва показване на съдържание на Nokia и трети страни.

Nokia обработва личните Ви данни с Ваше съгласие или според необходимостта за извършване на транзакция или предоставяне на продукт или услуга, която сте изискали или оторизирали. Също така може да обработваме личните Ви данни с цел спазване на изискванията на законите; за защита на нашите клиенти; поддържане на сигурността на нашите продукти и услуги, както и за защита на правата и собствеността на Nokia.

Как споделяме личните данни?

Ние не продаваме, отдаваме под наем, на лизинг и не разкриваме по друг начин личните Ви данни на трети страни, освен ако не е посочено друго по-долу.

 • Вашето съгласие и услуги за социално споделяне: Може да споделяме личните Ви данни, ако разполагаме с Вашето съгласие за това. При някои продукти и услуги може да е разрешено да споделяте лични си данни с други потребители на продукта или услугата или с други услуги и техните потребители. Моля, помислете внимателно, преди да разкривате каквито и да е лични данни или друга информация, която може да е достъпна за други потребители.
 • Компании на Nokia и оторизирани трети страни: Може да споделяме личните Ви данни с други компании на Nokia или оторизирани трети страни, които обработват лични данни за Nokia за целите, описани в настоящата Декларация. Това може да включва например плащания посредством Вашия доставчик на мрежови услуги или по друг начин, доставка на Вашите покупки, включително обслужване на клиенти, управление и анализиране на данни за клиентите, кредитни проверки, извършване на изследвания и управление на маркетингови и други кампании.

Може да провеждаме съвместни маркетингови и други комуникации с наши оторизирани партньори трети страни. За избягване на дублиране или ненужни комуникации и за персонализиране на съобщенията до Вас може да е необходимо да съпоставим информацията, събрана от Nokia, със събраната от партньора, когато това е разрешено от закона.

Тези оторизирани от Nokia трети страни нямат разрешение да използват личните

Ви данни за каквито и да е други цели. Ние изискваме от тези трети страни да работят в съответствие с настоящата Декларация и да използват подходящи мерки за сигурност за защита на личните Ви данни.

 • Международни прехвърляния на лични данни: Нашите продукти и услуги може да се предоставят с използване на ресурси и сървъри, намиращи се в различни държави по света. Поради това личните Ви данни може да бъдат прехвърляни през международни граници извън държавата, в която използвате нашите услуги, включително в държави извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), в които няма закони, осигуряващи конкретна защита за личните данни, или са в сила различни правни норми относно защитата на данните. В такива случаи ние използваме мерки за предоставяне на подходяща защита на личните Ви данни съгласно изискванията на приложимото законодателство, например чрез използване на стандартни споразумения, одобрени от съответните органи (напр. Европейската комисия), и чрез изискване за използване на подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията.
 • Задължително разкриване: Може да сме задължени съгласно задължителното законодателство да разкрием личните Ви данни на определени органи или други трети страни, например правоохранителни органи в държавите, в които действаме или в които трети страни действат от наше име. Може също да разкриваме и обработваме по друг начин личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство с цел защита на законните интереси на Nokia, например в граждански или криминални дела.
 • Сливания и придобивания: Ако решим да извършим продажба, закупуване, сливане или друг вид реорганизиране на нашите бизнес дейности, това може да включва разкриване от наша страна на лични данни пред потенциални или съществуващи купувачи и техните съветници, или получаване на лични данни от продавачи и техните съветници.

Как защитаваме поверителността на децата?

Продуктите и услугите на Nokia обикновено са предназначени за потребители от всички възрасти. Nokia не събира преднамерено информация от деца на възраст под 13 години или еквивалентната минимална възраст съгласно приложимото законодателство без съгласието на техните родители или настойници.

Как гарантираме качеството на данните?

Предприемаме разумно необходимите стъпки да поддържаме точни личните данни, с които разполагаме, както и да изтриваме грешни или ненужни лични данни. Ще запазим личните Ви данни само за толкова дълго, колкото е необходимо за извършването на целите, посочени в настоящата Декларация или съобщени Ви по друг начин, освен ако съгласно закодателството не се изисква по-дълъг период.

Подканяме Ви да извършвате периодично достъп до личните си данни чрез акаунта си, за да ни помогнете да се уверим, че данните са актуални.

Какви стъпки са предприети за защита на личните данни?

Поверителността и сигурността са основни съображения при създаването и доставката на нашите продукти и услуги. Определили сме конкретни задължения по отношение на въпросите, свързани с поверителността и защитата. Прилагаме нашите вътрешни правила и указания чрез подходящ набор от дейности, включително активно и реактивно управление на риска, проектиране с отчитане на сигурността и поверителността, обучение, и оценки. Предприемаме подходящи стъпки за гарантиране на онлайн защитата, физическата сигурност, намаляване на риска от загуба на данни и други подобни рискове, отчитайки рисковете при обработката, както и естеството на данните, които се защитават. Също така ограничаваме достъпа до нашите бази данни, съдържащи лична информация, до оторизирани лица с основателна необходимост от достъп до такава информация.

Как използваме „бисквитки“ и уеб маяци?

Nokia използва „бисквитки“, уеб маяци и други подобни технологии за управление и подобряване на нашите уеб сайтове и предложения. Ние също така използваме „бисквитки“ с цел персонализиране и показване на реклами. При някои уеб сайтове на Nokia се използват рекламни технологии на трети страни за представяне на реклами.

В нашите домейни може да са включени елементи на трети страни, използващи „бисквитки“ от името на третата страна, например свързани със социалната мрежа на третата страна. Посетете Правила за „бисквитките“, за да научите повече как Nokia използва „бисквитките“ и как може да ги забраните посредством настройките на браузъра или по друг начин.

Какви права имате?

Имате следните права относно личните данни, които Nokia обработва за Вас:

 • Достъп: Имате право да знаете с какви лични данни разполагаме за Вас и да получите копие
 • Преносимост на данните: В зависимост от законодателството, имате право да получите личните данни, които сте предоставили на Nokia, във формат с възможност за четене от машина.
 • Корекция и изтриване: Имате право непълната, погрешната, ненужната или остарялата лична информация за Вас да бъде изтрита или актуализирана.
 • Оттегляне на Вашето съгласие: Имате право да оттеглите съгласието си Nokia да обработва Вашите лични данни.
 • Прекратяване на абонамент и възразяване:. Имате право да прекратите абонамента си за съобщения за директен маркетинг и да поискате да спрем да обработваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг или да изтрием Вашите лични данни въз основа на други основания. Дори ако изберете да не получавате маркетингови и други материали от Nokia, могат да Ви бъдат изпращани предупреждения с критично значение.

Можете да упражните правата си чрез управлението на акаунта Ви и избираните опции, посредством нашите продукти и услуги, или ако това е невъзможно, като се свържете с нас. В някои случаи, ако оттеглите съгласието си или поискате да изтрием или да спрем обработването на Вашите лични данни, няма да можем да продължим да Ви предоставяме услугите.

Ако не сте удовлетворени с предоставеното от нас, когато упражните правата си, можете да ни информирате, като се свържете с нас. Ако все още не сте удовлетворени, Вие също така имате правото да подадете оплакване в съотвения наблюдателен орган.

Кой е администраторът на личните Ви данни?

Администраторът на личните Ви данни е Nokia Corporation с адрес Karaportti 3, 02610 Espoo, Финландия.

Освен това администратор на Вашите лични данни може да е и филиалът на Nokia, предоставящ продукта или услугата. Можете да научите кой е администраторът и какви са данните за връзка с него, като прегледате правилата и условията за продукта или услугата или като използвате информацията за контакти, предоставена на съответните уеб сайтове на Nokia.

За въпроси относно практиките за поверителността на Nokia можете да се свържете с нас или нашия служител по групова защита на данните:

Nokia Corporation c/o Privacy

Karaportti 3

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Финландия

Промени в настоящата Декларация

Nokia може да променя настоящата Декларация във всеки момент, със или без предизвестие. Ако настоящата Декларация бъде съществено променена по неблагоприятен начин, Nokia ще публикува съобщение за тази промяна в началото на Декларацията и на началната страница на този сайт в продължение на 30 дни. Препоръчваме Ви периодично да проверявате Декларацията, за да сте осведомени за подобни промени.