Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Platí od května 2018

Na vašem soukromí nám záleží

Společnost Nokia Corporation se včetně svých přidružených společností zavazuje respektovat vaše soukromí a dodržovat příslušnou legislativu o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o  ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) popisuje způsob, jakým shromažďujeme a používáme osobní údaje v situacích, kdy společnost Nokia je správcem těchto údajů, nebo v situacích, v nichž se tímto prohlášením řídíme. „Osobními údaji“ se rozumí informace o vás nebo jiné identifikovatelné osobě.

Další informace o ochraně osobních údajů, jež se týkají konkrétního produktu či služby, můžeme poskytnout v dodatcích k tomuto prohlášení a v dalších oznámeních, na která můžete při používání našich produktů či služeb narazit. Pokud je mezi tvrzeními v těchto oznámeních a tvrzeními v tomto prohlášení nějaký rozpor, oznámení mají prioritu.

Software ve vámi používaném zařízení může mít přístup k vašim údajům. Naše produkty a služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby jiných společností, které mají vlastní oznámení o  ochraně osobních údajů. Společnost Nokia neodpovídá za postupy ostatních společností v oblasti ochrany osobních údajů a doporučuje, abyste si zásady ochrany osobních údajů, jimiž se tyto společnosti řídí, prostudovali.

Toto prohlášení neplatí pro licencované produkty a služby značky Nokia (například telefony a tablety značky Nokia). Informace o těchto produktech a službách najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů držitele licence.

Poskytování osobních údajů společnosti Nokia není povinné. Pokud se však rozhodnete své osobní údaje společnosti Nokia neposkytovat, může se stát, že nebudeme schopni poskytovat vám naše produkty nebo služby nebo všechny jejich funkce nebo reagovat na vaše dotazy.

Jaké údaje shromažďujeme?

Osobní údaje a další informace shromažďujeme, když si od nás něco zakoupíte, když budete používat naše produkty či služby nebo když se zaregistrujete v našich službách, když se zapojíte do nějakých našich kampaní či průzkumů nebo když budete s námi jakkoli komunikovat. Osobní údaje shromažďujeme v následujících situacích:

 • Aktivace produktů a služeb: Produkty a služby Nokia vyžadují elektronickou aktivaci, při níž se společnost Nokia dozví typ zařízení a aplikace a jedinečné identifikační údaje o zařízení, aplikaci, síti a předplatném.
 • Používání produktů a služeb: Pokud se připojíte k našim službám online, naše webové servery si o vaší návštěvě automaticky vytvoří záznamy. Tyto záznamy obvykle obsahují adresu IP, časy přístupů, stránky, ze kterých jste přišli, navštívené stránky, použité odkazy a funkce, zobrazený či požadovaný obsah, typ prohlížeče či aplikace, jazyk a další podobné údaje. Další informace také najdete v našich zásadách pro soubory cookie. Naše aplikace mohou naše servery pravidelně kontaktovat. Mohou při tom například zjišťovat dostupnost aktualizací nebo nám posílat informace ohledně používání služeb. Dále vás můžeme pozvat k účasti v dobrovolných průzkumech a anketách, jak bychom naše produkty a služby mohli zlepšit, kde od respondentů získáváme podrobné informace.
 • Údaje, které nám poskytnete: Když si u nás vytvoříte účet, něco si od nás zakoupíte, požádáte nás o poskytnutí služeb, zapojíte se do našich průzkumů či kampaní nebo s námi budete jakkoli jinak komunikovat, můžeme vás požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu domů, uživatelská jména a hesla, zpětnou vazbu, informace o vašich zařízeních, věk, pohlaví, jazyk, číslo bankovního účtu, údaje o platební kartě nebo jiné takové finanční údaje. Také uchováváme záznamy o vašich souhlasech, předvolbách a nastaveních, jež se týkají například údajů o vaší poloze, marketingu nebo sdílení osobních údajů.
 • Vaše transakce s námi: Uchováváme záznamy o vašich nákupech, staženích, obsahu, který jste nám poskytli, vašich žádostech, smlouvách mezi vámi a společností Nokia, produktech a službách, které jsme vám poskytli, platebních a doručovacích údajích, a také o vašich interakcích s námi. V souladu s příslušnou legislativou můžeme zaznamenávat vaši komunikaci s týmem zákaznické podpory i jinou komunikaci s námi.
 • Určování polohy a údaje o poloze: Služby určování polohy určují vaši polohu pomocí satelitů, mobilní sítě, sítí Wi-Fi a jiných způsobů určování polohy pomocí sítě. Tyto technologie mohou zahrnovat sdílení údajů o vaší poloze a jedinečných identifikátorů zařízení, mobilní sítě, sítě Wi-Fi či jiné sítě se společností Nokia. Naše produkty mohou podporovat různé platformy zařízení, aplikace a služby, které mohou rovněž shromažďovat údaje o vaší poloze. Bez vašeho souhlasu tyto údaje k identifikací vaší osoby nepoužijeme.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Společnost Nokia může vaše osobní údaje zpracovávat pro následující účely. Vaše údaje mohou být také zpracovávány pro několik účelů současně.

 • Poskytování produktů a služeb: Na základě vašich osobních údajů vám můžeme poskytovat naše produkty a služby, zpracovávat vaše žádosti a podnikat další kroky nutné k plnění smlouvy mezi vámi a společností Nokia, zajišťovat funkce a bezpečnost našich produktů a služeb, identifikovat vás za účelem poskytování produktu nebo služby a také předcházet podvodům či jiným zneužitím, případně takové nekalé jednání šetřit.
 • Účty: Některé služby mohou vyžadovat účet, pomocí kterého můžete spravovat svůj obsah a předvolby.
 • Vývoj a správa produktů a služeb: Vaše osobní údaje můžeme využívat k vývoji a správě našich produktů, služeb, zákaznické podpory, prodeje a marketingu. Osobní údaje, které o vás shromáždíme ve spojitosti s používáním konkrétního produktu a/nebo služby Nokia, můžeme kombinovat s ostatními osobními údaji, jež o vás uchováváme, pokud však tyto osobní údaje nebyly získány pro jiný účel.
 • Komunikace s vámi: Vaše osobní údaje můžeme používat ke komunikaci s vámi. Například vás díky nim můžeme informovat o změnách v našich službách, můžeme vám posílat důležitá a jiná oznámení ohledně našich produktů a/nebo služeb a může vás kontaktovat naše zákaznická podpora.
 • Marketing, reklamy a doporučení: Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o nových produktech, službách či akčních nabídkách. Dále můžeme s vaším či jiným svolením provádět průzkumy trhu. Na základě vašich osobních údajů vám můžeme přizpůsobit naši nabídku a poskytovat vám relevantnější služby. Například vám díky tomu v našich službách můžeme poskytovat doporučení nebo zobrazovat přizpůsobený obsah a reklamy. Může se jednat o obsah od společnosti Nokia nebo od třetích stran.

Společnost Nokia zpracovává vaše osobní údaje s vaším souhlasem nebo v případě, když je nutno dokončit jakoukoli transakci nebo poskytnout jakýkoli produkt nebo službu, které jste si vyžádali nebo kterou jste autorizovali. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také v případech, kdy je to vyžadováno zákonem, a kvůli zajištění ochrany našich zákazníků, zachování zabezpečení našich produktů a služeb a za účelem ochrany práv a majetku společnosti Nokia.

Jak osobní údaje sdílíme?

Pokud níže není uvedeno jinak, vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme třetím stranám.

 • Váš souhlas a služby pro sdílení: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vaším souhlasem. Některé produkty a služby vám mohou umožňovat sdílení osobních údajů s ostatními jejich uživateli nebo s jinými produkty a službami a jejich uživateli. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů či jiných informací, které se mohou dostat do rukou jiným uživatelů, dobře zvažte.
 • Společnosti Nokia a oprávněné třetí strany: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s ostatními společnostmi Nokia či oprávněnými třetími stranami, které pro účely popsané v tomto prohlášení spravují osobní údaje pro společnost Nokia. Mezi tyto účely patří například fakturace přes síťového operátora nebo jiným způsobem, doručování nákupů, poskytování služeb včetně zákaznické podpory, správa a analýza spotřebitelských dat, kontroly úvěruschopnosti, průzkumy či řízení marketingových a jiných podobných kampaní.
  Společně s našimi oprávněnými partnery třetí strany můžeme podnikat společné marketingové a jiné aktivity. V případech, kdy je tak povoleno legislativou, můžeme porovnávat informace, které společnost Nokia shromáždila, s informacemi shromážděnými partnerem, abychom předešli zasílání duplicitních či zbytečných sdělení a abychom zasílaná sdělení mohli zákazníkovi přizpůsobit na míru.
  Tyto třetí strany oprávněné společností Nokia nemají povoleno používat vaše osobní údaje k žádnými jiným účelům. Požadujeme po nich, aby se řídily tímto prohlášením a aby k ochraně vašich osobních údajů používaly odpovídající bezpečnostní opatření.
 • Přenosy osobních údajů do zahraničí: Naše produkty a služby můžeme poskytovat s využitím prostředků a serverů umístěných v různých zemích po celém světě. Vaše osobní údaje proto mohou být ze země, kde používáte naše služby, přenášeny do zahraničí, a to i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHS), ve kterých neplatí specifické zákony na ochranu osobních údajů nebo ve kterých jsou uplatňována jiná zákonná pravidla na ochranu těchto údajů. V takových případech používáme opatření k zajištění adekvátní ochrany vašich osobních údajů, jak to vyžaduje příslušná legislativa (například použitím standardních smluv, které schválily příslušné úřady (např. Evropská komise), nebo vyžadováním použití odpovídajících technických a organizačních opatření pro zabezpečení informací).
 • Povinná poskytnutí údajů: Legislativa po nás může vyžadovat, abychom vaše osobní údaje poskytli určitým úřadům nebo jiným třetím stranám (například policii či soudům v zemích, kde my nebo třetí strany jednající naším jménem poskytujeme služby). Vaše osobní údaje dále můžeme v souladu s příslušnou legislativou poskytovat či jinak zpracovávat s cílem bránit legitimní zájmy společnosti Nokia (například při občanskoprávních sporech nebo trestněprávních řízeních).
 • Sloučení a akvizice: Pokud se v některých zemích rozhodneme prodat, koupit, sloučit nebo přeorganizovat naše firmy, vaše osobní údaje mohou být poskytnuty potenciálním či skutečným kupcům a jejich poradců, případně osobní údaje můžeme obdržet od prodejců a jejich poradců.

Jak chráníme osobní údaje dětí?

Produkty a služby společnosti Nokia jsou obvykle určeny běžným lidem. Společnost Nokia informace o dětech mladších 13 let nebo v ekvivalentním minimálním věku podle platného zákona bez souhlasu jejich rodičů a opatrovníků vědomě neshromažďuje.

Co děláme pro to, abychom uchovávali správné údaje?

Vynakládáme přiměřené úsilí k tomu, abychom uchovávané osobní údaje udržovali přesné a abychom nesprávné či nepotřebné údaje ze svých databází odstranili. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nutná k plnění účelů popsaných v tomto prohlášení nebo o které jsme vás informovali jiným způsobem, ledaže by zákon vyžadoval delší dobu.

Doporučujeme, abyste osobní údaje ve svém účtu čas od času zkontrolovali, a tím nám pomohli zajistit jejich aktuálnost.

Jak osobní údaje chráníme?

Při tvorbě a poskytování našich produktů a služeb nám velmi záleží na soukromí a bezpečnosti. Svým zaměstnancům jsme přidělili konkrétní odpovědnosti v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení. Dodržování našich vnitřních předpisů a pokynů prosazujeme vhodnými způsoby, jako je například proaktivní a reaktivní řízením rizik, vývoj nástrojů pro zabezpečení a ochranu osobních údajů, školení a testování. Podnikáme vhodné kroky k zajištění zabezpečení online a fyzického zabezpečení a k ochraně před rizikem ztráty dat či jinými podobnými riziky. Při tom bereme v úvahu rizika související se zpracováním údajů a s povahou chráněných údajů. Přístup k našim databázím s osobními údaji udělujeme pouze oprávněným osobám a v odůvodněných případech.

Jak používáme soubory cookie a webové signály?

Společnost Nokia k provozování a zlepšování svých webových stránek či vylepšování své nabídky používá soubory cookie, webové signály a jiné podobné technologie. Soubory cookie také používáme k přizpůsobování a zobrazování reklam. Některé webové stránky společnosti Nokia k zobrazování reklam používají reklamní technologie třetích stran.

Na našich doménách mohou být přítomny prvky třetích stran, které jménem těchto stran ukládají soubory cookie (například prvky související se sociální sítí třetí strany). V našich zásadách pro soubory cookie se dozvíte více informací o tom, jak společnost Nokia tyto soubory používá a jak tyto soubory můžete v nastaveních prohlížeče nebo jinde zakázat.

Jaká máte práva?

Máte následující práva týkající se osobních údajů zpracovávaných společností Nokia v souvislosti s vámi:

 • Přístup: Máte právo vědět, které osobní údaje o vás uchováváme, a získat jejich kopii.
 • Přenositelnost dat: Podle zákona máte právo získat osobní údaje poskytnuté společnosti Nokia ve strojově čitelném formátu.
 • Náprava a vymazání: Máte právo na vymazání nebo aktualizaci osobních údajů, které jsou neúplné, nesprávné, nepotřebné nebo zastaralé.
 • Odvolání vašeho souhlasu: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Nokia.
 • Zrušení odběru a vznesení námitky: Máte právo zrušit odběr zpráv přímého marketingu a požádat nás, abychom ukončili zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a odstranili vaše osobní údaje z jiných důvodů. I když se rozhodnete nepřijímat od společnosti Nokia marketingové a jiné informace, mohou vám být zasílány závažné výstrahy.

Svá práva můžete uplatnit pomocí správy účtu a voleb prostřednictvím našich produktů a služeb. Pokud to není možné, obraťte se na nás. V některých případech se může stát, že pokud odvoláte svůj souhlas nebo po nás budete požadovat odstranění nebo ukončení zpracování vašich osobních údajů, nemusíme být schopni vám poskytovat příslušné služby.

Pokud nebudete spokojeni s tím, co poskytneme při uplatňování vašich práv, informujte nás o tom. Pokud stále nebudete spokojeni, máte také právo podat stížnost u příslušného dohledového úřadu.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Nokia Corporation se sídlem na adrese Karaportti 3, 02610 Espoo, Finsko.

Dalším správcem vašich osobních údajů může být přidružená firma společnosti Nokia, která poskytuje vámi používaný produkt či službu. Totožnost správce a jeho kontaktní údaje naleznete v podmínkách příslušného produktu či služby, případně si je můžete vyžádat prostřednictvím kontaktních údajů na odpovídajících webových stránkách společnosti Nokia.

Ve spojitosti s postupy společnosti Nokia v oblasti ochrany osobních údajů rovněž můžete kontaktovat nás nebo našeho pověřence skupiny pro ochranu osobních údajů na adrese:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finsko

Změny tohoto prohlášení o ochraně ochrany osobních údajů

Společnost Nokia může toto prohlášení kdykoli nebo bez upozornění změnit. Na případné zásadní a nepříznivé změny tohoto prohlášení vás však společnost Nokia upozorní, a to na začátku tohoto prohlášení a na domovské stránce tohoto webu. Dané upozornění zůstane na místě po dobu 30 dní. Čas od času doporučujeme do tohoto prohlášení nahlédnout, zda v něm nedošlo k nějakým změnám.