Skip to main content

Beskyttelse af personlige oplysninger

Gældende fra maj 2018

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtigt for os

Nokia Corporation, herunder dets datterselskaber, er forpligtet til at respektere dit privatliv og overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personlige data. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ("erklæring") beskriver, hvordan vi indsamler og bruger personlige data, hvor Nokia er dataansvarlig, eller hvor vi henviser til anvendeligheden af denne erklæring. "Personlige oplysninger" betyder oplysninger om eller en anden identificerbar person.

Du vil eventuelt få vist yderligere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, som er specifikke for et produkt eller en tjeneste i Tillæg (Supplements)  til denne erklæring og andre meddelelser, du måtte se, mens du bruger vores produkter eller tjenester. Hvis der er forskel mellem sådanne meddelelser og denne erklæring, har meddelelserne fortrinsstilling.

Software på din enhed kan få adgang til dine oplysninger. Vores produkter eller tjenester kan indeholde links til andre virksomheders hjemmesider og tjenester, som har deres egen information om beskyttelse af personlige oplysninger. Nokia er ikke ansvarlig for andre virksomheders praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, og vi anbefaler, at du læser deres information om beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne erklæring gælder ikke Nokia-mærkede produkter og tjenester produceret på licens (f.eks. Nokia-mærkede smartphones og tablets). Se den relevante licenshavers politikker for beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende disse produkter og tjenester.

Du behøver ikke udlevere personlige data til Nokia. Men hvis du vælger ikke at udlevere personlige data til Nokia, vil vi muligvis ikke kunne levere vores produkter eller tjenester til dig eller give dig adgang til den fulde funktionalitet af disse eller besvare henvendelser fra dig.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler dine personlige oplysninger og andre data, når du køber, bruger eller tilmelder dig til vores produkter og tjenester, deltager i kampagner eller forskning eller på anden måde interagerer med os. Det omfatter følgende kategorier:

 • Aktivering af produkter og tjenester: Nokia-produkter og -tjenester kan kræve elektronisk aktivering, hvor din enhed og applikationstype samt unikke enheds-, applikations-, netværks- og abonnementsidentifikatorer sendes til Nokia.
 • Brug af produkter og tjenester: Når du bruger vores tjenester online, registreres dit besøg automatisk af vores webservere. Disse registreringer indeholder typisk IP-adresse, adgangstider, de websteder, der er oprettet link fra, besøgte websider, de anvendte links og funktioner, indholdet, der er blevet set eller anmodet om, browser eller applikationstype, sprog og lignende oplysninger. Se også vores Cookiepolitik (Cookie policy). Vores applikationer kan kontakte vores servere med jævne mellemrum, f.eks. for at tjekke for opdateringer eller sende os oplysninger om brug af tjenester. Derudover kan vi invitere dig til at deltage i frivillige produkt- og tjenesteforbedringer eller spørgeundersøgelser, hvor der indsamles udførlige oplysninger.
 • Oplysninger, du udleverer til os:, Når du opretter en konto, foretager et køb, anmoder om tjenester, deltager i undersøgelser eller kampagner eller på anden måde er i kontakt med os, kan vi f.eks. bede om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, gadenavn, brugernavne og adgangskoder, feedback, oplysninger vedrørende dine enheder, alder, køn og sprog, bankkontonummer, kreditkortoplysninger og andre lignende økonomiske oplysninger. Vi opbevarer også fortegnelser over dine samtykker, præferencer og indstillinger, som er relateret til f.eks. positionsdata, markedsføring og deling af personlige oplysninger.
 • Dine transaktioner med os: Vi registrerer dine køb, downloads, indhold fra dig, dine anmodninger, aftaler mellem dig og Nokia, de produkter og tjenester, der leveres til dig, betalings- og leveringsoplysninger samt din kontakt med os. Vi kan i overensstemmelse med gældende lovgivning registrere din kommunikation med vores kundeservice eller med andre sådanne kontaktpunkter.
 • Positions- og steddata:Positionsbaserede tjenester, der registrerer placering via satellit-, mobil-, Wi-Fi- eller andre netværksbaserede metoder til positionsregistrering. Disse teknologier kan indebære videregivelse af dine positionsdata og unikke enheds- og mobil-, Wi-Fi- eller andre netværksrelaterede id'er med Nokia. Vores produkter kan bruges på flere enhedsplatforme, applikationer og tjenester, som også kan indsamle dine positionsdata. Vi bruger ikke disse oplysninger til at identificere dig personligt uden dit samtykke.

Hvorfor behandler vi personlige data?

Nokia kan behandle dine personlige data til følgende formål. Et eller flere formål kan gælde samtidigt.

 • Levering af produkter og tjenester: Vi kan bruge dine personlige data til at levere vores produkter og tjenester til dig samt behandle dine anmodninger, og hvor det ellers kan være nødvendigt for at opfylde kontrakten mellem dig og Nokia og for at sikre funktionaliteten og sikkerheden af vores produkter og tjenester og for at identificere dig med henblik på at levere produktet eller tjenesten samt for at forhindre og undersøge svindel og anden misbrug.
 • Konti: Nogle tjenester kan kræve en konto til at hjælpe dig med at administrere dit indhold og dine præferencer.
 • Udvikling og styring af produkter og tjenester: Vi kan bruge dine personlige data til at udvikle og styre vores produkter, tjenester, kundeservice, salg og markedsføring. Vi kan kombinere personlige data indsamlet i forbindelse med din brug af et bestemt Nokia-produkt og/eller -tjeneste med andre personlige oplysninger, som vi måtte have om dig, medmindre sådanne personlige oplysninger blev indsamlet til et andet formål.
 • Kommunikation med dig: Vi kan bruge dine personlige data til at kommunikere med dig, f.eks. for at informere dig om, at vores tjenester er ændrede eller for at sende dig kritiske advarsler og andre lignende meddelelser vedrørende vores produkter og/eller tjenester eller kontakte dig i forbindelse med kundeservicerelaterede formål.
 • Marketing, reklame og anbefalinger: Vi kan kontakte dig for at informere dig om nye produkter, tjenester eller tilbud, som vi kan tilbyde, og for at gennemføre markedsundersøgelser, når vi har dit samtykke, eller hvor det ellers måtte være tilladt. Vi kan bruge dine personlige data til at tilpasse vores tilbud og give dig mere relevante tjenester, f.eks. til at give anbefalinger og vise tilpasset indhold og reklame i vores tjenester. Dette kan omfatte visning af Nokias og tredjeparts indhold.

Nokia behandler dine personoplysninger med dit samtykke i nødvendigt omfang for at gennemføre eventuelle transaktioner eller levere produkter eller tjenester, som du har bestilt eller godkendt. Vi kan desuden vælge at behandle dine personlige oplysninger, hvis det kræves i henhold til lovgivning eller af hensyn til beskyttelse af vores kunder, opretholdelse af sikkerheden for vores produkter og tjenester samt beskyttelse af Nokias rettigheder og ejendom.

Deler vi personlige oplysninger?

Vi sælger eller leaser ikke eller på anden måde videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre andet er angivet nedenfor.

 • Dit samtykke og sociale delingstjenester: Vi kan dele dine personlige data, hvis vi har dit samtykke til at gøre det. Nogle produkter og tjenester kan tillade dig at dele dine personlige data med andre brugere af produktet eller tjenesten eller med andre tjenester og deres brugere. Overvej det derfor, inden du udleverer personlige oplysninger eller andre oplysninger, der kan være tilgængelige for andre brugere.
 • Nokia-selskaber og autoriserede tredjeparter: Vi kan dele dine personlige data med andre Nokia-selskaber eller autoriserede tredjeparter, der behandler personlige data for Nokia til de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Det kan f.eks. omfatte fakturering via din netværksudbyder, levering af dine køb, levering af tjenester, herunder kundeservice, administration og analyse af forbrugerdata, kreditvurderinger, spørgeundersøgelser og styring af marketing og andre lignende kampagner.
  Vi kan foretage fælles markedsføring og anden kommunikation med vores eksterne samarbejdspartnere. For at undgå dobbelt eller unødvendig kommunikation og for at skræddersy meddelelsen til dig bliver vi muligvis nødt til at tilpasse de oplysninger, som Nokia har indsamlet, med de oplysninger, som samarbejdspartneren har indsamlet, hvor dette er tilladt i henhold til loven.
  Disse autoriserede Nokia-tredjeparter har ikke tilladelse til at anvende dine personlige data til andre formål. Vi kræver, at de handler i overensstemmelse med denne erklæring, og at de anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data.
 • International overførsel af personlige oplysninger: Vores produkter og tjenester leveres via ressourcer og servere i forskellige lande rundt om i verden. Derfor kan dine personlige data blive overført på tværs af internationale grænser uden for det land, hvor du bruger vores tjenester, også til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ikke har love, der specifikt beskytter personlige oplysninger, eller som har forskellige lovbestemmelser om databeskyttelse. I sådanne tilfælde sørger vi for foranstaltninger til passende beskyttelse af dine personlige oplysninger, som krævet i henhold til gældende lovgivning, f.eks. ved at anvende standardaftaler godkendt af relevante myndigheder (f.eks. Europa-Kommissionen) og ved at kræve brug af relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for informationssikkerhed.
 • Obligatoriske oplysninger: Vi kan være forpligtet til ved lov at videregive dine personlige oplysninger til visse myndigheder eller andre tredjeparter, f.eks. til retshåndhævende myndigheder i de lande, hvor vi eller tredjeparter, der handler på vores vegne, driver virksomhed. Vi kan også oplyse eller på anden måde behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning for at forsvare Nokias legitime interesser, f.eks. i civile eller strafferetlige sager.
 • Fusioner og erhvervelser: Hvis vi beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden vis omorganisere vores virksomheder i visse lande, kan det medføre, at vi videregiver personlige oplysninger til potentielle eller reelle købere og deres rådgivere eller modtager personlige oplysninger fra sælgere og deres rådgivere.

Hvordan beskytter vi børns personlige oplysninger?

Nokia-produkter og -tjenester er typisk beregnet til generelle målgrupper. Nokia indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år, eller en anden tilsvarende minimumalder i henhold til gældende lovgivning, uden samtykke fra deres forældre eller værger.

Hvordan opretholder vi datakvalitet?

Vi tager rimelige skridt til at holde de personlige data, vi besidder, nøjagtige og slette forkerte eller unødvendige personlige oplysninger. Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som fremgår af denne erklæring, eller som du på anden vis er blevet gjort opmærksom på, medmindre lovgivning kræver en længere periode.

Vi opfordrer dig til at tilgå dine personlige data via din konto fra tid til anden for at sikre, at de er ajourførte.

Hvilke foranstaltninger tages der for at beskytte personlige data?

Privatlivets fred og sikkerhed er vigtige faktorer i forbindelse med udviklingen og leveringen af vores produkter og tjenester. Vi har tildelt specifikke ansvar for at behandle privatlivets fred og sikkerhedsspørgsmål. Vi håndhæver vores interne politikker og retningslinjer gennem et passende udvalg af aktiviteter, herunder proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerhed og privatlivsteknik, træning og vurdering. Vi tager passende skridt til at håndtere online-sikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og andre sådanne risici under hensyntagen til risikoen i forbindelse med behandlingen og arten af de data, der beskyttes. Vi begrænser også adgangen til vores databaser, som indeholder personlige oplysninger, til autoriserede personer, der har et berettiget behov for at få adgang til sådanne oplysninger.

Hvordan bruger vi cookies og web-beacons?

Nokia bruger cookies, web-beacons og andre lignende teknologier til at drive og forbedre vores hjemmesider og tilbud. Vi bruger også cookies til tilpasning og til at vise annoncer. Nogle Nokia-hjemmesider bruger reklameteknologier fra tredjeparter til at vise annoncer.

Vores domæner kan omfatte tredjepartselementer, der indstiller cookies på vegne af en tredjepart, f.eks. vedrørende tredjeparts sociale netværk. Se venligst vores Cookiepolitik (Cookie policy) for at lære mere om, hvordan Nokia bruger cookies og hvordan du kan deaktivere cookies ved hjælp af browserindstillinger eller på anden måde.

Hvad er dine rettigheder?

Du har følgende rettigheder med hensyn til personlige oplysninger, som Nokia behandler om dig:

 • Adgang: Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi har om dig, til at få en kopi heraf.
 • Dataportabilitet: I henhold til lovgivningen har du ret til at få udleveret de personlige oplysninger, du har udleveret til Nokia, i maskinlæsbart format.
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få ufuldstændige, forkerte, unødvendige eller forældede personlige oplysninger om dig slettet eller opdateret.
 • Tilbagetrækning af dit samtykke: Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke til Nokia om behandling af dine personlige oplysninger.
 • Framelding og indvendinger: Du har ret til at framelde dig fra direct marketing-meddelelser og anmode om, at vi ophører med at behandle dine personlige data til direct marketing, eller vi sletter dine personlige oplysninger af andre grunde. Selvom du framelder dig markedsføring og anden kommunikation fra Nokia, kan du dog stadig få tilsendt kritiske advarsler.

Du kan udøve dine rettigheder ved at administrere din konto og dine indstillinger via vores produkter og tjenester eller, hvis dette ikke er muligt, ved at kontakte os. I nogle tilfælde, hvor du vil trække dit samtykke tilbage eller vil have os til at slette eller stoppe behandlingen af dine personlige data, vil vi muligvis ikke kunnefortsætte med at levere tjenesterne til dig.

Hvis du ikke er tilfreds med det, vi udleverer til dig, når du udøver dine rettigheder, kan du underrette os ved at kontakte os. Hvis du fortsat er utilfreds, har du desuden ret til at indgive klage til en relevant tilsynsmyndighed.

Hvem administrerer behandlingen af dine personlige data?

Nokia Corporation of Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland administrerer behandlingen af dine personlige data.

Derudover kan den Nokia-agent, der leverer produktet eller tjenesten, måske administrere behandlingen af dine personlige data. Du kan finde identiteten på administratoren og dennes kontaktoplysninger ved at gennemgå vilkårene for et sådant produkt eller tjeneste eller ved at bruge kontaktoplysninger, der findes på de gældende Nokia-hjemmesider.

For spørgsmål vedrørende Nokias praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan du også kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver for koncernen på:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Nokia kan vælge at ændre denne erklæring til enhver tid med eller uden varsel. Men hvis denne erklæring ændres på en væsentlig og ugunstig måde, vil Nokia vise en meddelelse om en sådan ændring i begyndelsen af denne erklæring og på dette websteds startside i 30 dage. Vi anbefaler, at du regelmæssigt går ind denne erklæring for at blive opmærksom på sådanne ændringer af denne erklæring.