Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
24.10.2019 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Vakaa kolmas neljännes ja odotettavissa vahva viimeinen neljännes; koko vuoden 2019 ja koko vuoden 2020 näkymiä alennetaan katteisiin kohdistuvan paineen ja lisäinvestointitarpeiden vuoksi

 • Vahva suoritus Nokia Software -segmentissä, sekä Nokia Enterprise- ja IP Routing -liiketoiminnoissa
 • 5G etenee hyvin; 48 julkistettua sopimusta ja 15 verkkoa otettu käyttöön
 • Osingonmaksu keskeytetty, jotta investointeja 5G:hen ja strategisiin painopistealueisiin voidaan lisätä ja kassa-asemaa vahvistaa
 • Pitkän tähtäimen liikevoittoprosentti 12 – 14 % kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme, liiketoimintojen monipuolistumisen ja patenttilisensoinnin tukemana

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2019 kolmannen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta. Täydellinen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen taloudellinen katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2019 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Nokian kolmas neljännes oli vakaa ja vapaa kassavirta oli positiivinen; myynti kasvoi laajasti; liikevoittoprosentti oli vakaa; tulos oli vahva Nokia Enterprise -liiketoiminnassa, Nokia Software -segmentissä ja IP Routing -liiketoiminnassa ja edistyimme hyvin vuoden 2019 kustannusvähennystavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme ylpeitä 15 5G-verkon käyttöönotosta asiakkaidemme kanssa, kuten Sprint, Verizon, AT&T ja T-Mobile Yhdysvalloissa; Vodafone Italy; Zain Saudi-Arabiassa; sekä SKT, KT ja LG U+ Koreassa.

Useat liiketoimintamme suoriutuvat hyvin, ja odotamme vahvaa viimeistä neljännestä, jossa liikevoittoprosentti on vahva ja nettokassa kasvaa noin 1,2 miljardilla eurolla. Samaan aikaan osa aiemmin kertomistamme 5G:n alkuvaiheeseen liittyvistä riskeistä on nyt toteutumassa. Erityisesti kolmannen neljänneksen bruttokateprosenttiimme vaikuttivat myynnin tuotejakauma, ensimmäisen sukupolven 5G-tuotteisiimme liittyvä korkea kustannustaso, kannattavuushaasteet Kiinassa, hintapaineet ensimmäisissä 5G-sopimuksissa ja julkistettuun operaattoreiden fuusioon liittyvä epävarmuus Pohjois-Amerikassa.

Odotamme pystyvämme ratkaisemaan näitä ongelmia enenevissä määrin seuraavan vuoden aikana. Tämä edellyttää lisäinvestointeja 5G:hen tuotteiden kehityssuunnitelmien nopeuttamiseksi, tuotekustannusten alentamiseksi ja sisäisten prosessien digitalisointiin yleisen tuottavuuden parantamiseksi. Jatkamme myös investointeja yritys- ja ohjelmistoliiketoimintoihin, jotka kehittyvät nopeasti ja suoriutuvat hyvin. Näiden investointien ja toteutumassa olevien riskien vuoksi muutamme tavoitteitamme koko vuodelle 2019 ja 2020 ja odotamme elpymisen johtavan parempaan taloudelliseen suoritukseen vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Luotan, että strategiamme on edelleen oikea. Keskitymme yhä johtajuuteen huipputehokkaissa kokonaisvaltaisissa verkoissa viestintäpalvelujen tarjoajien kanssa, vahvaan kasvuun yritysasiakasliiketoiminnassa, ohjelmistoliiketoimintamme vahvistamiseen ja lisensoinnin monipuolistamiseen esineiden internetissä ja kuluttajaelektroniikassa. 

Katsoessani tulevaisuuteen, minulle on selvää, että Nokialla on tiettyjä ainutlaatuisia vahvuuksia. Meillä on vahva, kokonaisvaltainen tuote- ja palveluvalikoima, joka antaa meille mahdollisuuden hyötyä 5G-investoinneista kaikilla verkkoliiketoiminnan alueilla. Olemme osoittaneet kykymme luoda arvoa ja kassavirtaa tuotejohtajuudella. Liiketoimintamme monipuolistaminen yritys- ja ohjelmistoliiketoimintoihin edistyy hyvin. Meillä on mittava patenttilisensointiliiketoiminta, joka on kannattava sekä ajan mittaan kassavirtaa tuottava ja jolla on mahdollisuuksia laajentua uusille kasvualueille. Meillä on merkittäviä mahdollisuuksia vähentää kustannuksia edelleen digitalisaation ja automaation avulla.

Olen luottavainen, että nämä vahvuutemme auttavat meitä luomaan arvoa osakkeenomistajillemme ja saavuttamaan pitkän tähtäimen liikevoittoprosenttitavoitteemme.

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun raportoidut ja ei-IFRS luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet, liitetiedosta 2, Ei-IFRS-täsmäytys ja liitetiedosta 13, Tunnusluvut
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 7-9/2019 vrt. 7-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7-9/2019 vrt. 7-9/2018
1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-9/2019 vrt. 1-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-9/2019 vrt. 1-9/2018
Liikevaihto 5 686 5 458 4 % 1 % 16 412 15 695 5 % 2 %
Liikevoitto/-tappio 264 -54     -318 -611    
Liikevoittoprosentti 4,6 % -1,0 % 560pp   -1,9 % -3,9 % 200pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,01 -0,02     -0,10 -0,13    
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 478 487 -2 %   869 1 060 -18 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 8,4 % 8,9 % -50pp   5,3 % 6,7 % -140pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,05 0,06 -17 %   0,07 0,10 -30 %  
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 344 1 879 -82 %   344 1 879 -82 %  
1Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset eivät sisällä vuokravelkoja
 • Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 5,7 miljardia euroa, kun se oli 5,5 miljardia euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi 1 %. Vakaaseen liikevaihtoomme vaikuttivat parantunut toimialan kysyntä ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme kilpailukyky, ja kasvua oli neljällä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä.
 • Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa, kun se oli 0,06 euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti Networks-segmentin alhaisemmasta bruttokatteesta ja nettovaikutukseltaan negatiivisesta rahoitustuottojen ja  kulujen vaihtelusta. Tätä osittain tasoitti Nokia Software -segmentin korkeampi bruttokate ja Nokian kustannussäästöohjelman etenemisen jatkuminen, minkä seurauksena toimintakulut laskivat Networks-, Nokia Software- ja Nokia Technologies  segmenteissä.
 • Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa, kun se oli  0,02 euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä, johtuen ensisijaisesti Nokian kustannussäästöohjelman etenemisen jatkumisesta ja etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen muuttamiseen liittyvästä voitosta, mitä korkeammat tuloverot osin tasoittivat.
 • Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset pienenivät noin 160 miljoonalla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna. Tähän liittyen tuotimme positiivisen liiketoiminnan nettorahavirran, joka osittain tasoitti sijoitus- ja rahoitustoiminnan ulosmeneviä rahavirtoja, joihin sisältyi neljännesvuosittaisen osingon maksu.
 • Koko vuoden 2019 ja koko vuoden 2020 näkymiä lasketaan ensisijaisesti katteisiin kohdistuvan paineen, 5G-lisäinvestointien ja digitalisaatiolisäinvestointien vuoksi.

  

NOKIAN PIDEMMÄN AIKAVÄLIN ARVOA LUOVAT TEKIJÄT

1. Ainutlaatuinen kokonaisvaltainen tuote- ja palveluvalikoima Nokian ainutlaatuisella, kokonaisvaltaisella tuote- ja palveluvalikoimalla tavoitellaan palveluntarjoajien ja yritysasiakkaiden asiakasosuuden kasvattamista. Portfolion ansiosta Nokia hyötyy 5G-investointikierteestä useilla investointialueilla (langattomat liityntäverkot, kiinteät liityntäverkot, IP-reitittimet, optiset verkot ja ohjelmistot).
2. Arvoa tuotejohtajuudesta Nokia on osoittanut pystyvänsä luomaan arvoa ja tuottamaan kassavirtaa tuotejohtajuudella. Esimerkkeinä FP4-pohjainen reititys ja PSE-3-pohjaiset optiset tuotteet, parhaiten toimivat 4G-verkot, automatisoidut palvelut, johtava piensolu- ja kiinteän ja langattoman liityntäverkon tuotevalikoima.
3. Menestyksekäs monipuolistamisstrategia Nokian menestyksekäs monipuolistuminen korkean kasvun yritysasiakasliiketoimintaan ja keskitason kasvun ohjelmistoliiketoimintaan on hyvässä vauhdissa. Molemmat ovat kannattavan kasvun mahdollisuuksia katteidemme ja kassa-asemamme kannalta.
4. Vakaa patenttilisensointiliiketoiminta Nokian vahva ja jatkuvasti kasvava patenttiportfolio tarjoaa pitkän aikavälin erittäin kannattavia ja positiivista kassavirtaa tuottavia mahdollisuuksia, mukaan lukien laajentumisen uusille segmenteille kuten useat esineiden internetin alueet ja kuluttajaelektroniikka.
5. Rakenteelliset kustannussäästöt Nokia on tunnistanut lisämahdollisuuksia merkittäviin kustannussäästöihin sekä hankinnan ja valmistuksen että toimintakulujen osalta, mitkä auttavat parantamaan myös kassavirtaa. Säästöt mahdollistaa prosessien digitalisointi ja automatisointi, tuotekustannusinnovaatiot (kuten järjestelmäpiiri langattomissa verkoissa ja yhtenäinen ohjelmistoperusta Nokia Software -segmentissä), meneillään olevat tuotekehityksen tehostamiskeinot ja niihin liittyvä toimipisteiden yhdistäminen, ja parantunut tuotteiden huollettavuus.

OSINKO

Nokia alkoi jakaa osinkoja neljässä erässä vuosineljänneksittäin tilikaudesta 2018 alkaen. 21.5.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti hallitus voi päättää enintään 0,20 euron varojenjaosta per osake. Osinko maksetaan vuosineljänneksittäin valtuutuksen voimassaoloaikana, jollei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Samana päivänä hallitus päätti jakaa 0,05 euroa per osake osingonjaon ensimmäisenä eränä. Hallitus päätti 25.7.2019 jakaa 0,05 euroa osakkeelta osingonjaon toisena eränä.

Hallitus on päättänyt 24.10.2019, ettei tilikauden 2018 osinkojen kolmatta ja neljättä neljännesvuosittaista erää makseta. Näin voidaan a) taata Nokian kyky lisätä 5G-investointeja, b) jatkaa investointeja kasvaville yritysliiketoiminnan ja ohjelmistojen strategisille painopistealueille ja c) vahvistaa Nokian kassa-asemaa. Tämä on linjassa Nokian osinkokäytännön kanssa, jonka mukaan osinkopäätökset tehdään Nokian kassa-asema ja odotettavissa oleva kassavirta huomioiden. Pitkällä tähtäimellä Nokian tavoitteena on edelleen maksaa tulosperusteista osinkoa. Hallitus pyytää osinkovaltuutusta seuraavassa yhtiökokouksessa ja jatkaa osingonjaon arviointia neljännesvuosittain. Hallitus odottaa osingonjaon jatkuvan, kun Nokian nettokassa-asema paranee noin 2 miljardiin euroon.

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2019 Tarkastelukohde
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,21 euroa +/- 3 senttiä (päivitetty, aiemmin 0,25–0,29 euroa), jolloin tämän ennustetun vaihteluvälin mukainen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen laimennetun ei-IFRS osakekohtaisen tuloksen laskennallinen keskipiste olisi noin 0,135 euroa  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 8,5 % +/- 1 prosenttiyksikköä (päivitetty, aiemmin 9–12 %), jolloin tämän ennustetun vaihteluvälin mukainen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ei-IFRS liikevoittoprosentin laskennallinen keskipiste olisi noin 16,5%  
Jatkuva vapaa kassavirta1 Hieman negatiivinen (päivitetty, aiemmin hieman positiivinen), jolloin tämä merkitsisi nettokassan laskennallista kasvua noin 1,5 miljardiin euroon vuoden 2019 loppuun mennessä  
Koko vuosi 2020  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,25 euroa +/- 5 senttiä (päivitetty, aiemmin 0,37–0,42 euroa)  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9,5 % +/- 1,5 prosenttiyksikköä (päivitetty, aiemmin 12–16 %)  
Jatkuva vapaa kassavirta1 Positiivinen (päivitetty, aiemmin selvästi positiivinen)  
Pitkä aikaväli (3 – 5 vuotta)
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 12–14 % (uusi)  
Vuotuinen voitonjako osakkeenomistajille Tulosperusteisesti kasvava osinko noin 40 – 70 % laimennetusta ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.  

1 Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan nettorahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

Merkittävimmät Nokian näkymiin vaikuttavat tekijät

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networks- ja Nokia Software -segmenttien liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Odotamme menestyvämme jokseenkin ensisijaisten kohdemarkkinoidemme mukaisesti koko vuonna 2019 ja koko vuonna 2020, kun painotamme entistä enemmän kannattavuutta ja kassavirtaa samalla, kun jatkamme kasvun edistämistä Nokia Software- segmentissä ja Nokia Enterprise ‑liiketoiminnassa. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan menestymme ensisijaisia kohdemarkkinoitamme paremmin koko vuonna 2019 ja pidemmällä aikavälillä.) Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta odotamme ensisijaisen kohdemarkkinamme kasvavan hieman koko vuonna 2019 ja jatkavan kasvuaan koko vuonna 2020.
 • Kiristynyt kilpailu tietyissä asiakkuuksissa on lisääntynyt joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa, mikä vaikuttaa erityisesti Mobile Access -liiketoimintaan. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan kilpailu voi kiristyä).
 • 5G-lisäinvestoinnit, jotka keskittyvät tuotteiden kehityssuunnitelmien nopeuttamiseen ja kustannuskilpailukykyyn. Investointeihin sisältyvät järjestelmäpiiripohjaiset 5G-laitteistot sekä toimittajakuntamme monipuolistaminen ja vahvistaminen (uusi kommentti).
 • Digitalisaatioon tehtävät lisäinvestoinnit, jotka keskittyvät automaation ja tuottavuuden edistämiseen sekä IT-työkalujen ja toimintaprosessien yksinkertaistamiseen entisestään (uusi kommentti).
 • Asiakasfuusioon liittyvät tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet Pohjois-Amerikassa sekä muut mahdolliset asiakkaidemme fuusiot ja yrityskaupat (tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme asiakkaidemme mahdollisista fuusioista ja yrityskaupoista).
 • Tiettyjen, erityisesti 5G-teknologiaan liittyvien projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus. 5G-ekosysteemin kehittyvän valmiusasteen ja johtavien maiden 5G-käyttöönottojen epätasaisuuden perusteella odotamme, että koko vuosi 2019 on kausiluontoinen, jolle tyypillistä ovat erityisen heikko ensimmäinen neljännes, vahva toinen neljännes, vakaa kolmas neljännes ja odotettavissa oleva vahva neljäs neljännes (tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan odotimme heikohkoa kolmatta neljännestä ja erityisen vahvaa viimeistä neljännestä).
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiensa toimintaa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi.
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun kustannussäästöohjelmamme tuloksena.
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme, mukaan lukien ensimmäisen sukupolven 5G-tuotteidemme korkea kustannustaso (tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme antaen lisätietoa).
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies -segmentin liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Älypuhelinvalmistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo.
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos.
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut.
 • Säädösympäristö.

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian jatkuvan vapaan kassavirran arvioidaan paranevan pidemmällä aikavälillä johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista sekä ajan myötä parantuvasta operatiivisesta tuloksesta.
 • Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut noin 400 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2019 ja noin 350 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut ovat noin 350 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2019.)
 • Ei-IFRS-tuloveroaste noin 28 % vuonna 2019 ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme mahdolliset muutokset.
 • Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat noin 500 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja noin 450 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioimme tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2019.)
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä.

 NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 7-9/2019 vrt. 7-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7-9/2019 vrt. 7-9/2018
1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-9/2019 vrt. 1-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-9/2019 vrt. 1-9/2018
Liikevaihto 5 686 5 458 4 % 1 % 16 412 15 695 5 % 2 %
  Networks 4 434 4 265 4 % 1 % 12 770 12 129 5 % 2 %
  Nokia Software 677 623 9 % 5 % 1 898 1 775 7 % 3 %
  Nokia Technologies 358 351 2 % 2 % 1 112 1 077 3 % 2 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 236 236 0 % 0 % 720 768 -6 % -6 %
  Ei-IFRS-oikaisut -2 -4 -50 %   -29 -13 123 %  
Bruttokate 1 969 2 019 -2 %   5 614 5 684 -1 %  
Liikevoitto/-tappio 264 -54     -318 -611 -48 %  
  Networks 128 178 -28 %   -7 258 -103 %  
  Nokia Software 156 75 108 %   286 117 144 %  
  Nokia Technologies 294 290 1 %   919 856 7 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -100 -56     -329 -171    
  Ei-IFRS-oikaisut -214 -541 -60 %   -1 187 -1 671 -29 %  
Liikevoittoprosentti 4,6 % -1,0 % 560pp   -1,9 % -3,9 % 200pp  
Bruttokate (ei-IFRS) 2 006 2 141 -6 %   5 765 6 120 -6 %  
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 478 487 -2 %   869 1 060 -18 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 8,4 % 8,9 % -50pp   5,3 % 6,7 % -140pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -98 -60 63 %   -326 -224 46 %  
Tuloverot -80 -15 433 %   108 89 21 %  
Tulos 87 -127     -545 -752 -28 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,01 -0,02 -150 %   -0,10 -0,13 -23 %  
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -113 -48 135 %   -291 -247 18 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -101 -133 -24 %   -161 -275 -41 %  
Tulos (ei-IFRS) 267 309 -14 %   409 532 -23 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,05 0,06 -17 %   0,07 0,10 -30 %  
Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).

Liikevaihto alueittain

EUR milj. 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 7-9/2019 vrt. 7-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7-9/2019 vrt. 7-9/2018
1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-9/2019 vrt. 1-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-9/2019 vrt. 1-9/2018
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 198 1 050 14 % 9 % 3 173 2 892 10 % 6 %
Eurooppa 1 614 1 520 6 % 6 % 4 725 4 573 3 % 3 %
Kiinan alue 425 540 -21 % -23 % 1 374 1 543 -11 % -12 %
Latinalainen Amerikka 341 323 6 % 2 % 1 005 927 8 % 6 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 402 432 -7 % -9 % 1 257 1 310 -4 % -6 %
Pohjois-Amerikka 1 705 1 594 7 % 2 % 4 877 4 449 10 % 4 %
Yhteensä 5 686 5 458 4 % 1 % 16 412 15 695 5 % 2 %

Liikevaihto asiakastyypeittäin

EUR milj. 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 7-9/2019 vrt. 7-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7-9/2019 vrt. 7-9/2018
1-9/2019 1-9/2018 Muutos 1-9/2019 vrt. 1-9/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-9/2019 vrt. 1-9/2018
 
Viestintäpalvelujen tarjoajat 4 780 4 632 3 % 0 % 13 742 13 111 5 % 1 %  
Yritykset 333 256 30 % 27 % 910 796 14 % 12 %  
Lisenssinsaajat 358 351 2 % 2 % 1 112 1 052 6 % 4 %  
Muut1 215 219 -2 % -1 % 648 736 -12 % -12 %  
Yhteensä 5 686 5 458 4 % 1 % 16 412 15 695 5 % 2 %  
1 Sisältää Alcatel Submarine Networks (ASN) sekä Radio Frequency Systems (RFS) -liiketoiminnot, jotka toimivat erillisinä yksikköinä, sekä tiettyjä muita eriä kuten  segmenttien välisten tuottojen eliminoinnit ja tiettyjä yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä. ASN:n ja RFS:n liikevaihto sisältää myös tuotot viestintäpalvelun tarjoajilta ja yritysasiakkailta.  
 

Nokia Enterprise -liiketoimintamme etenee hyvin. Lukuun ottamatta kolmansien osapuolten integraatioliiketoimintaa, josta olemme poistumassa, yritysasiakasmyynnin raportoitu liikevaihto kasvoi 29 % vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi 26 %. Vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana raportoitu liikevaihto kasvoi 14 %, ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi 12 %.

Nokia, vuoden 2019 kolmas neljännes verrattuna vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen, ei-IFRS

Nokian ei-IFRS-liikevaihto kasvoi 4 %, kun asiakkaamme jatkoivat verkkoinvestointejaan valmistautuakseen 5G:n mukanaan tuomaan laajakaistaliikenteen kasvuun. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto kasvoi 1 %.

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen vakaassa liikevaihdossamme näkyivät parantunut toimialan kysyntä, kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme kilpailukyky ja kasvu neljällä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli Nokia Software -segmentin ja yritysasiakasliiketoiminnan vahva suoritus.

Nokia Software ‑segmentin liikevaihdon vahva kasvu johtui ensisijaisesti tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoituksesta. Vähäisemmässä määrin liikevaihtoon vaikutti myönteisesti myös Nokia Software -segmentin parantuneet tuoteominaisuudet ja kyky tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, ja kasvua oli sekä runkoverkoissa että sovelluksissa.

Yritysasiakasmyynnin liikevaihdon vahva kasvu johtui ensisijaisesti muun muassa energia-alan ja julkisen sektorin kriittisen tärkeiden verkkoratkaisujen kysynnän kasvusta sekä edistymisen jatkumisesta yksityisissä langattomissa ratkaisuissa. Liikevaihto hyötyi myös tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoituksesta.

Nokian ei-IFRS-bruttokatteen yleinen lasku johtui ensisijaisesti Networks-segmentin matalammasta bruttokateprosentista. Networks-segmentin 5G-tuotekustannukset olivat suhteellisen korkeita ja käyttöönottopalveluiden määrä kohosi, mikä on odotettavissa 5G:n varhaisessa vaiheessa. Tätä tasoittivat osittain liikevaihdon kasvu sekä Networks- että Nokia Software ‑segmenteissä ja Nokia Software ‑segmentin korkeampi bruttokateprosentti. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä Nokian ei-IFRS-bruttokate hyötyi matalammista kannustinpalkkiojaksotuksista.

Nokian ei-IFRS-liikevoiton lasku johtui alhaisemmasta ei-IFRS-bruttokatteesta, jota Nokian kustannussäästöohjelman eteneminen osittain tasoitti. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä Nokian ei-IFRS-liikevoitto hyötyi matalammista kannustinpalkkiojaksotuksista.

Nokia tammi–syyskuussa 2019 verrattuna tammi–syyskuuhun 2018, raportoitu

Nokian liikevaihto kasvoi 5 % vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, kun asiakkaamme jatkoivat verkkoinvestointejaan valmistautuakseen 5G:n mukanaan tuomaan laajakaistaliikenteen kasvuun. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto kasvoi 2 % vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Ilman noin 80 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana ja 20 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2018 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Nokian liikevaihto kasvoi 4 %.

Vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden vakaassa liikevaihdossamme näkyivät parantunut toimialan kysyntä ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme kilpailukyky, ja kasvua oli neljällä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä. Vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli Nokia Software -segmentin ja yritysasiakasliiketoiminnan vahva suoritus.

Nokian bruttokatteen lasku vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana johtui ensisijaisesti Networks-segmentin alemmasta bruttokateprosentista. Networks-segmentin 5G-tuotekustannukset olivat suhteellisen korkeita ja käyttöönottopalveluiden määrä kohosi, mikä on odotettavissa 5G:n varhaisessa vaiheessa. Tätä tasoittivat osittain verkkolaitteiden vaihtoihin liittyvät alhaisemmat kustannukset, liikevaihdon kasvu sekä Networks- että Nokia Software ‑segmenteissä ja Nokia Software ‑segmentin korkeampi bruttokateprosentti. Vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Nokian bruttokate hyötyi alhaisemmista kannustinpalkkiojaksotuksista.

Nokian liiketappion lasku vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana johtui Nokian kustannussäästöohjelman etenemisestä, etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen muuttamiseen liittyvästä voitosta sekä alhaisemmista uudelleenjärjestelykuluista ja niihin liittyvistä kuluista, mitä alhaisempi bruttokate osittain tasoitti. Vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Nokian liiketappio hyötyi alhaisemmista kannustinpalkkiojaksotuksista.

KASSA JA KASSAVIRTA VUODEN 2019 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Nokian vapaa kassavirta vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä oli 299 miljoonaa euroa positiivinen johtuen seuraavista tekijöistä:

 • Oikaistu tilikauden voitto 769 miljoonaa euroa
 • Nettokäyttöpääomaan liittyvät ulosmenevät rahavirrat johtuen ensisijaisesti velkojen vähentymisestä, mitä saamisten vähentyminen osittain tasoitti
 • Uudelleenjärjestelyihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen jatkuminen
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ja tuloverot.

Nokia on käynnistänyt vapaan kassavirran parantamiseen tähtäävän ohjelman varmistaakseen koko yhtiön keskittymisen vapaaseen kassavirtaan ja käyttöpääoman vapauttamiseen. Tähän pyritään muun muassa projektien omaisuuserien optimoinnilla, sopimusehtojen tarkastamisella sekä toimitusketjun ja vaihto-omaisuuden optimoinnilla. Nokian ylimmän johdon kannustinpalkkioihin vaikuttaa merkittävästi se, miten onnistumme tavoitteessamme parantaa vapaata kassavirtaa vuonna 2019 ja tämän jälkeen.

EUR milj. 7-9/2019 4-6/2019 Muutos 7-9/2019 vrt. 4-6/2019 31.12.2018 Muutos 30.9.2019 vrt. 31.12.2018
Kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 4 824 4 788 1 % 6 873 -30 %
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 344 502 -31 % 3 053 -89 %
1 Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedoissa Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (liite 7) ja Tunnusluvut (liite 13).

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä Nokian kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (”kassa”) kasvoivat 36 miljoonalla eurolla, ja Nokian nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (”nettokassa”) laskivat 158 miljoonalla eurolla.
Valuuttakursseilla oli noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus nettokassaan.
Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta oli 464 miljoonaa euroa.

 • Nokian oikaistu voitto ennen nettokäyttöpääoman muutoksia oli 769 miljoonaa euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.
 • Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä Nokian nettokassa laski noin 150 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen. Pois lukien noin 100 miljoonan euron suuruiset uudelleenjärjestelykuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat, Nokian nettokassa laski noin 50 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen. Aleneminen johtui velkojen laskusta, mitä saatavien pieneneminen osittain tasoitti. Vaihto-omaisuus pysyi suunnilleen ennallaan neljänneksen aikana.
  • Saatavien lasku oli noin 390 miljoonaa euroa ja johtui ensisijaisesti parantuneesta saatavien perinnästä, joka saavutettiin korkeammalla saatavien myynnillä. Normaalin liiketoiminnan mukaisesti, Nokia myy myyntisaamisiaan ilman takautumisoikeutta useammalle rahoituslaitokselle luottoriskimme ja käyttöpääomakiertomme hallitsemiseksi.
  • Velkojen lasku oli noin 440 miljoonaa euroa ja johtui ensisijaisesti myynnin jaksotusten ja ennakkomaksujen laskusta sekä työsuhde-etuuksiin liittyvien velkojen ja ostovelkojen laskusta.
 • Lisäksi veroihin liittyvä ulosmenevä rahavirta oli noin 110 miljoonaa euroa.
 • IFRS 16 ‑standardin käyttöönotolla oli positiivinen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan ja negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan, kumpaankin noin 60 miljoonaa euroa.
   

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 190 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestointeihin.
Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä rahoituksen nettorahavirta liittyi ensisijaisesti osingon toisen neljännesvuosittaisen erän maksamiseen sekä osingon ensimmäiseen erään liittyneiden lähdeverojen maksamiseen, jotka olivat yhteensä noin 320 miljoonaa euroa, sekä IFRS 16:n käyttöönottoa seuranneisiin noin 60 miljoonan euron vuokramaksuihin.
  

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Arvioimme viimeisimmän kustannussäästöohjelmamme tuottavan noin 500 miljoonan euron nettovähennyksen vuotuisiin ei-IFRS-toimintakuluihin ja tuotannon yleiskustannuksiin (”kiinteisiin kustannuksiin”) koko vuonna 2020 verrattuna koko vuoteen 2018. Tästä 350 miljoonan euron arvioidaan olevan toimintakuluja ja 150 miljoonan euron hankinnan ja valmistuksen kuluja. Tämä heijastaa odotettujen toimintakulusäästöjemme vähenemistä 150 miljoonalla eurolla ja odotettujen hankinnan ja  valmistuksen kuluihin liittyvien säästöjen alenemista 50 miljoonalla eurolla. Muutos 700 miljoonan euron nettovähennyksestä 500 miljoonan euron nettovähennykseen johtuu pääasiassa siitä, että odotamme tekevämme 5G-lisäinvestointeja sekä lisäinvestointeja digitalisaatioon.

On huomioitavaa, että sen jälkeen kun julkaisimme viimeisimmän kustannussäästöohjelmamme 25.10.2018 valuuttakurssien nettomuutokset ovat lisänneet arvioituja koko vuoden 2020 kiinteitä kustannuksia noin 180 miljoonalla eurolla vaikeuttaen aiemman nettosäästötavoitteen saavuttamista.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa.

Milj. EUR, arviolta1       7-9/2019
Uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät velat koskien aikaisempia ohjelmia       750
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana       70
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana       100
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo       720
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta       520
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta       200
         
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät kulut yhteensä, liittyen viimeisimpään kustannussäästöohjelmaamme  (pyöristettynä lähimpään 50 milj. EUR)       900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset       440
 = Tulevat kulukirjaukset       460
         
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat (pyöristettynä lähimpään 50 milj. EUR)       1 550
 - Kumulatiiviset rahavirrat       340
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat       1 210

1 Aiempien uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmien jäljellä olevat määrät sisältyvät tähän kustannussäästöohjelmaan. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen alussa uudelleenjärjestely- ja muiden aikaisempiin kustannussäästöohjelmiin liittyvät velat olivat noin 630 miljoonaa euroa. Tämä summa on mukana odotettavissa olevaa 1 550 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvää ulosmenevää kokonaisrahavirtaa (pyöristettynä lähimpään 50 miljoonaan euroon) viimeisintä kustannussäästöohjelmaa koskevan 900 miljoonan euron odotettavissa olevan ulosmenevän rahavirran lisäksi.

Alla olevassa taulukossa esitetään tulevaisuuden odotuksemme viimeisimpään kustannussäästöohjelmaamme liittyen sekä jäljellä olevat ulosmenevät rahavirrat liittyen aikaisempiin ohjelmiimme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin. On huomattava, että jätämme pois matalampien kannustinpalkkiojaksotusten vaikutuksen ”jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen” määritelmästä.

Ilman kannustinpalkkiojaksotusten vaikutusta saavutimme vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana noin 180 miljoonan euron säästöt rakenteellisissa toimintakuluissa verrattuna vuoden 2018 ensimmäisiin yhdeksään kuukauteen. Valuuttakurssien nettomuutoksista huolimatta, jotka ovat lisänneet arvioituja koko vuoden 2019 kiinteitä kustannuksia noin 130 miljoonalla eurolla, olemme hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme kustannussäästötavoitteemme vuodelle 2019.

  Arvioidut summat
Milj. EUR, arviolta, pyöristetty lähimpään 50 miljoonaan euroon Koko vuosi 2019 Koko vuosi 2020 2020 jälkeen Yhteensä
Jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt 200 300 - 500
 - Toimintakulut 150 200 - 350
 - Hankinnan ja valmistuksen kulut 50 100 - 150
Uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut 500 400 - 900
Uudelleenjärjestely-kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 550 450 550 1 550
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut 150 - - 150
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 150 - - 150

Odotettavissa olevien ulosmenevien rahavirtojen aikataulua on muutettu siten, että odotettavissa olevat ulosmenevät rahavirrat koko vuonna 2019 pienenevät 700 miljoonasta eurosta 550 miljoonaan euroon ja koko vuoden 2020 odotettavissa olevat ulosmenevät rahavirrat kasvavat 350 miljoonasta eurosta 450 miljoonaan euroon. Vuoden 2020 jälkeen ulosmenevien rahavirtojen odotetaan kasvavan 500 miljoonasta eurosta 550 miljoonaan euroon. Näihin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan yhteensä 900 miljoonaa euroa.

TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia kehittyi vankasti vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä avainmarkkinoillaan ja maailmanlaajuisesti erityisesti 5G:n osalta, jossa Nokian teknologiaa on nyt kaikkialla maailmassa. 

Ensimmäinen strateginen painopistealueemme on olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille:

Nokia solmi useita kaupallisia 5G-sopimuksia kauden aikana. Kaupallisten 5G-sopimusten kokonaismäärä on nyt 48. Yli puolet niistä sisältää kokonaisvaltaisesta 5G-tuote- ja palveluvalikoimastamme muitakin tuotteita ja palveluja kuin radiotekniikkaa. Näistä verkoista viisitoista on nyt käytössä, mukaan luettuina Sprint ja Verizon Yhdysvalloissa.

Nokia jatkoi 5G-jalansijansa vahvistamista Japanissa, missä KDDI on valinnut sen ensisijaiseksi kumppanikseen verkkonsa päivittämiseksi 5G:hen. Nokia solmi myös strategisen sopimuksen Iliadin kanssa 5G-verkon käyttöönottamiseksi Ranskassa ja Italiassa. Uudessa-Seelannissa Nokia sopi Vodafone New Zealandin kanssa 5G-verkon käyttöönotosta maassa. Verkko, joka otetaan käyttöön Aucklandissa, Wellingtonissa, Christchurchissa ja Queenstownissa loppuvuodesta 2019, sisältää Nokian AirScale-radioliityntäverkon, pilvinatiivin runkoverkon sekä suunnittelupalvelut, mikä todistaa Nokian kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman vahvuuden. Nokia otti 5G-tuote- ja palveluvalikoimansa käyttöön myös Vietnamissa, missä Viettel ja Nokia julkaisivat maan ensimmäisen kokonaisvaltaisen 5G-testiverkon Ho Chi Minh Cityssä.

Nokia esitteli kokonaisvaltaista 5G-johtajuuttaan myös uudella Future X Lab -laboratoriolla Suomessa. Laboratorion avulla asiakkaat voivat kokea Nokian kokonaisvaltaisen 5G-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palvelujen valikoiman, joten viestintäpalvelujen tarjoajat, yritykset ja infrastruktuurin tarjoajat voivat oppia ja ymmärtää kokonaisvaltaisen 5G-verkon teknisen ja taloudellisen voiman palvellakseen asiakkaitaan paremmin ja tuottaakseen lisäarvoa.

Useisiin 5G-sopimuksiin ja -testeihin, mukaan luettuina Smart Filippiineillä, Vodafone New Zealand ja Viettel, sisältyi IP Routing- ja Optical Networks ‑tuotteita.

Nokia esitteli markkinoiden johtavaa IP- ja Optical-teknologiaansa tekemällä maailman ensimmäisen yhden operaattorin terabitti sekunnissa ‑kenttäkokeen. Optisen siirron kapasiteetin ennätys tehtiin Etisalatin kuituverkossa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

Fixed Access ‑liiketoiminnassa Nokia solmi useita kuitu kotiin (Fiber To The Home, FTTH) ‑sopimuksia johtavien asiakkaiden kanssa. Neljänneksen jälkeen Nokia ilmoitti myös yhteistyöstä Telia Companyn kanssa 5G Fixed Wireless Access ‑ratkaisunsa tuomiseksi asiakkaille eri puolilla Suomea.

Kolmannella neljänneksellä teollisuusanalyysiyhtiö, GlobalData, tunnusti Nokian johtajaksi (Leader) Managed Services -verkon hallintapalveluiden alalla.

Strategiamme toisella painopistealueella, joka on verkkojen myynnin laajentaminen valikoiduille vertikaalisille markkinoille, joilla tarvitaan tehokkaita ja turvallisia verkkoja:

Nokia jatkoi asemansa vahvistamista yritysten keskuudessa. Nokia teki yhteistyötä Telefónica Perun kanssa mahdollistaakseen automatisoidun ja digitaalisen kaivostoiminnan Minera Las Bambasille, joka on maailman suurimpia kuparikaivoksia. Viisivuotisen sopimuskauden aikana Nokia rakentaa ja mahdollistaa 4 600 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevan yksityisen LTE-verkon käyttöönoton ja tarjoaa tukipalveluita.

Nokia, NTT DOCOMO, INC. ja OMRON Corporation sopivat yhteisistä 5G-kenttäkokeista tehtaillaan ja muilla tuotantopaikoillaan. Osana kokeilua kumppanit hyödyntävät 5G-yhteyksiä todistaakseen autonomisia mobiilirobotteja (AMR) hyödyntävän pohjaratkaisultaan vapaan tuotantolinjan toteuttamiskelpoisuuden sekä tekoälyä/esineiden internetiä hyödyntävän reaaliaikaisen palautteen.

RigNet valitsi Nokian päivittämään mikroaaltoviestintäverkkonsa, joka tukee yrityksen lukuisten öljy- ja kaasuasiakkaiden tehtäväkriittisiä tietoliikennetarpeita Meksikonlahdella yli 55 000 neliömailin alueella. Verkon päivityksen myötä RigNet voi tarjota asiakkailleen 4G LTE -palveluja ja tukea 5G-palveluita tulevaisuudessa.

Kolmannella strategisella painopistealueellamme, jonka tavoitteena on rakentaa merkittävä itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta:

Three UK ja Nokia lanseerasivat maailman ensimmäisen 5G-valmiin täysin integroidun pilvipohjaisen runkoverkon. Uusi 5G-valmis runkoverkko toimii virtuaaliympäristössä ja tarjoaa paremman tietoturvan, joustavuutta ja kustannussäästöjä, minkä ansiosta Three voi skaalata toimintaansa nopeammin ja tehokkaammin, ja se on Threelle kriittinen tekijä Ison-Britannian nopeimman 5G-verkon toimittamisessa.

Nokia solmi sopimuksia suurten operaattorien kanssa Pohjois-Amerikassa sekä MTN:n kanssa Etelä-Afrikassa, Orangen kanssa Ranskassa ja Telefonica Brazilin kanssa.

Heti neljänneksen jälkeen Analysys Mason luokitteli Nokian markkinaosuudeltaan suurimmaksi televiestintäohjelmistojen toimittajaksi. Analysys Masonin mukaan Nokia parantaa 5G-valmiin mobiiliverkon hallintavalikoimaansa merkittävästi kehittämällä sitä pilvinatiiviksi ja sisällyttämällä lisäarvo-ominaisuuksia, jotka ovat arvokkaita viestintäpalvelujen tarjoajille, samalla kun se laajentaa johtavien alustojensa ominaisuuksia ja kaupallista asiakaskuntaansa.

Neljännellä strategisella painopistealueellamme, joka on ensisijaisesti lisensointiin keskittyminen:

Pian neljänneksen jälkeen Nokia kertoi ilmoittaneensa yli 2 000 patenttiperhettä European Telecommunications Standards Institutelle (ETSI) olennaisina 5G-standardin kannalta, mikä kuvaa yhtiön jatkuvaa johtajuutta matkaviestinteknologian tutkimus- ja kehitystyössä ja standardoinnissa.  

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, ja niistä johdettavat matemaattiset analyysit, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoillamme tapahtuvasta kilpailusta, markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla ja alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G-palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K-kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G;  M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”sitoutua”, "ennakoida", "ennustaa", "nähdä", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", ”vaikuttaa”, ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, esimerkiksi lisensoinnin avulla, luomalla uusia tulonlähteitä ja suojaamalla aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan kohdistamat huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi tämän taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 24.10.2019.

·Nokia aikoo julkaista viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2019 tuloksensa 6. helmikuuta 2020.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite