Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2012

Yhtiökokouksen päätökset 2012

Osingonmaksu vuodelta 2011

Nokia Oyj:n 3.5.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti vuodelta 2011 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa osakkeelta.

Osingonmaksuun liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:

Osingon irtoamispäivä

4.5.2012

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

8.5.2012

Osingon maksupäivä: *)

 

Suomessa rekisteröidyt osakkeet

23.5.2012

ADR-osaketalletustodistukset (noteerattu New Yorkin Pörssissä)

29.5.2012

* Osingon todellinen maksupäivä Suomen ulkopuolella riippuu osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä.