Skip to main content

Nokian yhtiökokous 2007

Yhtiökokouksen päätökset 2007

Osingonmaksu vuodelta 2006

Nokia Oyj:n 3.5.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti vuodelta 2006 maksettavan osingon suuruudeksi 0,43 euroa osakkeelta.

Osingonmaksuun liittyvät päivämäärät ovat seuraavat: 

Osingon irtoamispäivä    

4.5.2007

Osingonmaksun täsmäytyspäivä   

8.5.2007

Osingon maksupäivä: *)

 

Suomessa rekisteröidyt osakkeet    

24.5.2007

 ADR-osaketalletustodistukset (noteerattu New Yorkin pörssissä)

30.5.2007

SDB-osaketalletustodistukset (noteerattu Tukholman pörssissä)

30.5.2007

 * maksuagenttipankkien määrittämät päivät