Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi keskiviikkona 8.4.2020.

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn yhtiökokoukselle kuuluvan asian varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee toimittaa tästä kirjallinen vaatimus yhtiön hallitukselle osoitteeseen Nokia Oyj:n hallitus, PL 226, 00045 Nokia Group. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa sen sisällyttämiseksi kokouskutsuun, mikäli se on saapunut yhtiön hallitukselle 10.1.2020 mennessä.

Nokian osakkeenomistajat ovat avainasemassa yhtiön hallinnoinnissa. Varsinainen yhtiökokous tarjoaa osakkeenomistajille säännöllisen mahdollisuuden käyttää päätösvaltaansa yhtiössä.

Joka vuosi noin satatuhatta osakkeenomistajaa on edustettuina varsinaisessa yhtiökokouksessamme, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön voiton käytöstä, hallituksen kokoonpano, hallituksen jäsenten palkkio sekä tilintarkastaja ja tämän palkkio. Yhtiökokous vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokouksen asialistalla voi olla ehdotuksia koskien muun muassa mahdollisia valtuutuksia laskea liikkeelle uusia osakkeita tai hankkia omia osakkeita.