Skip to main content

Adatvédelem

Hatályos 2018 májusától

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

A Nokia Corporation és a leányvállalatai elkötelezték magukat az Ön adatainak védelme és az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett. A jelen adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) ismerteti, hogyan gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatokat azokban az esetekben, ahol a Nokia az adatvédelmi felelős, illetve ahol hatályosnak tekintjük a jelen Nyilatkozatot. A „személyes adat” az Önnel vagy bármely más egyénnel kapcsolatos információt jelenti.

Az egyes termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos további adatvédelmi információkat a jelen Nyilatkozathoz tartozó Kiegészítések révén, valamint a termékek és szolgáltatások használatakor látható értesítések segítségével juttatjuk el Önhöz. Ha eltérés van valamelyik értesítés és a jelen Nyilatkozat között, akkor az értesítést kell irányadónak tekinteni.

A készülékeken futó szoftverek hozzáférhetnek az Ön adataihoz. A termékeinkben és a szolgáltatásainkban olyan hivatkozások is szerepelhetnek, amelyek más vállalatok webhelyeire vezetnek; ezek a webhelyek a saját adatvédelmi nyilatkozatukat alkalmazzák. A Nokia nem vállal felelősséget mások adatvédelmi gyakorlatáért, és javasoljuk Önnek, hogy a más vállalatok adatvédelmi szabályzatait is olvassa el.

A jelen Nyilatkozat nem vonatkozik a Nokia márkájú licencelt termékekre és szolgáltatásokra (mint például a Nokia márkájú telefonok és táblagépek). Kérjük, hogy ezen termékek és szolgáltatások esetében tekintse át a megfelelő licencadó saját adatvédelmi szabályzatát.

Személyes adatait Önnek nem kötelező a Nokia rendelkezésére bocsátania. Ha azonban úgy dönt, hogy azokat nem bocsátja a Nokia rendelkezésére, előfordulhat, hogy nem tudjuk Önnek biztosítani termékeinket, szolgáltatásainkat, illetve azok összes funkcióját, vagy kéréseit nem tudjuk megválaszolni.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Az Ön személyes és egyéb adatait akkor rögzítjük, amikor vásárol valamit, igénybe veszi valamelyik termékünket vagy szolgáltatásunkat, illetve azokra regisztrál, részt vesz valamilyen kampányban vagy kutatásban, valamint amikor egyéb módon kapcsolatba kerül velünk. Ide tartoznak a következő kategóriák:

 • Termék- és szolgáltatásaktiválások: Egyes Nokia termékek és szolgáltatások elektronikus aktiválást igényelnek, amelynek során a Nokia megkapja az Ön által használt készülék és alkalmazás típusát, valamint a készülék, az alkalmazás, a hálózat és az előfizetés egyedi azonosítóit.
 • Termékek és szolgáltatások használata: Amikor Ön online módon használja valamelyik szolgáltatásunkat, a webkiszolgálóink automatikusan feljegyzést készítenek a látogatásról. A feljegyzésekben általában a következők szerepelnek: IP-cím; a látogatás időpontja; az a webhely, ahonnan eljutott hozzánk; a meglátogatott oldalak listája; az igénybe vett hivatkozások és funkciók listája; a megtekintett vagy lekért tartalmak listája; a böngésző vagy alkalmazás típusa; nyelvi és egyéb hasonló információk. Lásd még a Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatot. Előfordulhat, hogy az alkalmazásaink rendszeres időközönként csatlakoznak a kiszolgálóinkhoz, például abból a célból, hogy lekérdezzék a frissítések elérhetőségét és elküldjék nekünk a szolgáltatások használatával kapcsolatos információkat. Emellett előfordulhat, hogy felkérjük Önt, hogy csatlakozzon olyan önkéntes termék- és szolgáltatásfejlesztési, illetve kutatási programokhoz, amelyek során részletes információkat gyűjtünk.
 • Az Ön által átadott információk: Amikor létrehoz egy fiókot, vásárol valamit, szolgáltatásokat vesz igénybe, részt vesz egy kutatásban vagy kampányban, illetve egyéb módon kapcsolatba kerül velünk, akkor megkérhetjük bizonyos adatok megadására: név, e-mail-cím, telefonszám, postacím, felhasználónév, jelszó, visszajelzés és egyéb információ az Ön által használt készülékről, kor, nem, nyelv, bankszámlaszám, bankkártya adatai és egyéb pénzügyi adatok.  Feljegyzéseket készítünk arról is, amikor elfogadja például a helyadatok használatát, a marketingtevékenységeket és az Ön személyes adatainak megosztását, illetve rögzítjük, hogy ezekre vonatkozóan milyen beállításokat adott meg.
 • A velünk folytatott tranzakciók: Feljegyzéseket készítünk az Ön által végrehajtott vásárlásokról és letöltésekről, az Ön által nekünk átadott tartalmakról, az Ön kéréseiről, az Ön és a Nokia között létrejött megállapodásokról, az Ön által igénybe vett termékekről és szolgáltatásokról, a fizetési és szállítási adatokról, valamint az Ön velünk fennálló interakcióiról. Előfordulhat, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban rögzítjük az ügyfélszolgálati csapatunkkal és az egyéb elérhetőségeinkkel folytatott kommunikációt.
 • Helyadatok: A helyalapú szolgáltatások műholdak, mobilhálózatok, Wi-Fi-hálózatok és egyéb hálózatalapú megoldások segítségével határozzák meg a tartózkodási helyet. Előfordulhat, hogy ezek a technológiák megosztják a Nokiával az Ön tartózkodási helyének adatait, valamint a készülék, a mobilhálózat és a Wi-Fi-hálózat egyedi azonosítóit, továbbá az egyéb egyedi hálózati azonosítókat. Előfordulhat, hogy a termékeink többféle készülékplatformon, alkalmazással és szolgáltatással együttesen is használhatók, amelyek szintén gyűjthetik a helyadatokat. Az Ön beleegyezése nélkül nem használjuk fel ezeket az adatokat az Ön személyes azonosítására.

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A Nokia a következő célokból dolgozza fel a személyes adatokat. A feldolgozás egyszerre akár több célt is szolgálhat.

 • Termékek és szolgáltatások elérhetőségének biztosítása: Előfordulhat, hogy arra használjuk fel az Ön személyes adatait, hogy termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, feldolgozzuk az Ön kéréseit, illetve egyéb módon teljesítsük az Ön és a Nokia között létrejött megállapodásokat, gondoskodjunk a termékeink és a szolgáltatásaink működőképességéről és biztonságáról, termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében azonosítsuk Önt, valamint megelőzzük és kivizsgáljuk a csalásokat és az egyéb visszaéléseket.
 • Fiókok: Egyes szolgáltatások esetében a tartalmak és a beállítások kezelése céljából fiók létrehozása szükséges.
 • Termékek és szolgáltatások fejlesztése és kezelése: Előfordulhat, hogy a termékeink, a szolgáltatásaink, az ügyfélszolgálatunk, az értékesítési folyamataink és a marketingünk fejlesztésére használjuk fel az Ön személyes adatait. Lehetséges, hogy összevonjuk az Önnel kapcsolatban a Nokia termékek és szolgáltatások használata során, illetve az egyéb módokon összegyűjtött személyes adatokat, hacsak ezeket a személyes adatokat nem egyéb célból rögzítettük.
 • Az Önnel folytatott kommunikáció: Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy kommunikáljunk Önnel, például abból a célból, hogy tájékoztassuk a szolgáltatásaikat érintő változásokról, kritikus riasztásokat vagy a termékeinkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos egyéb értesítéseket küldjünk Önnek, valamint ügyfélszolgálati célból felvegyük Önnel a kapcsolatot.
 • Marketing, hirdetések és javaslattétel: Felvehetjük Önnel a kapcsolatot abból a célból, hogy tájékoztassuk az új termékekről és szolgáltatásokról, valamint az Önnek szóló ajánlatokról, illetve, amennyiben elfogadta vagy más módon jóváhagyja ezt, piackutatást végezzünk. Felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy személyre szóló ajánlatokat adjunk, illetve személyre szabott szolgáltatásokat kínáljunk Önnek – például javaslatokat tegyünk és személyre szabott tartalmat és hirdetéseket jelenítsünk meg a szolgáltatásainkban. A fentiek keretében a Nokiától és egyéb féltől származó tartalmat is eljuttathatunk Önhöz.

A Nokia a személyes adatait az Ön beleegyezésével dolgozza fel, vagy akkor, amikor valamely tranzakció lebonyolításához, illetve az Ön által igényelt vagy engedélyezett termékek vagy szolgáltatások nyújtásához azokra szükség van. Személyes adatainak feldolgozására akkor is sor kerülhet, amikor azt törvény írja elő, ha arra ügyfeleink védelme vagy termékeink és szolgáltatásaink biztonságának fenntartása érdekében, vagy a Nokia jogainak és tulajdonának megóvása érdekében szükség van.

Megosztjuk-e másokkal a személyes adatokat?

Nem adjuk el, nem adjuk kölcsön és egyéb módon sem fedjük fel az Ön személyes adatait egyéb félnek, hacsak az alábbiakban ettől eltérően nem nyilatkozunk.

 • Az Ön által adott jóváhagyás és közösségi megosztási szolgáltatások: Megoszthatjuk másokkal az Ön személyes adatait, amennyiben Ön jóváhagyja ezt. Előfordulhat, hogy egyes termékek és szolgáltatások lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy megossza a személyes adatait a termék vagy a szolgáltatás más használóival, illetve más szolgáltatásokkal és azok használóival. Kérjük, alaposan fontolja meg a személyes és egyéb adatainak más felhasználókkal történő megosztását.
 • Nokia vállalatok és felhatalmazott külső felek: Előfordulhat, hogy megosztjuk az Ön személyes adatait más Nokia vállalatokkal és felhatalmazott külső felekkel, amelyek a személyes adatoknak a jelen Nyilatkozatban megadott célból történő feldolgozását végzik a Nokia megbízásából. Ide tartozhat például a hálózati szolgáltatókon keresztül vagy egyéb módon történő számlázás, a rendelések kézbesítése, a szolgáltatások biztosítása, ideértve az ügyfélszolgálatot is, a fogyasztói adatok kezelése és elemzése, a hitelképesség ellenőrzése, a kutatások végzése, valamint a marketing- és egyéb kampányok irányítása.
  Előfordulhat, hogy felhatalmazott külső partnereinkkel közösen indítunk marketingkampányt vagy egyéb kommunikációt. Az ismétlődő vagy felesleges kommunikáció elkerülése, valamint az üzenetek személyre szabása érdekében lehetséges, hogy egyeztetnünk kell a Nokia és a partnerek által összegyűjtött információkat – amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik.
  Ezek a Nokia által felhatalmazott külső felek más célra nem használhatják fel az Ön személyes adatait. Megköveteljük tőlük, hogy a jelen Nyilatkozattal összhangban végezzék a tevékenységüket, és megfelelő biztonsági eljárásokat alkalmazva gondoskodjanak a személyes adatok védelméről.
 • A személyes adatok nemzetközi továbbítása: Előfordulhat, hogy a termékeink és a szolgáltatásaink elérhetőségét a világ különböző országaiban található erőforrások és kiszolgálók segítségével biztosítjuk. Ebből fakadóan lehetséges, hogy a személyes adatokat a szolgáltatás igénybe vételi helyétől eltérő országba kell továbbítanunk. Az eltérő ország akár az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország is lehet, ahol nincs kifejezetten a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabály, illetve ahol eltérő szabályok vonatkoznak az adatok védelmére. Ebben az esetben a megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő védelmét, például azzal, hogy az illetékes hatóságok (pl. az Európa Tanács) által jóváhagyott sztenderd megállapodásokat kötünk, valamint megköveteljük a megfelelő műszaki és szervezeti jellegű információbiztonsági intézkedések foganatosítását.
 • Kötelező megosztás: Lehetnek olyan esetek, amikor a jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk megosztani bizonyos személyes adatokat egyes hatóságokkal vagy egyéb külső felekkel; például azoknak az országoknak a hatóságaival, ahol a tevékenységünket végezzük, illetve ahol a helyettünk eljáró egyéb szervezetek tevékenykednek. A jogszabályokat figyelembe véve előfordulhat, hogy egyéb módon is felfedjük vagy feldolgozzuk az Ön személyes adatait, amennyiben a Nokia jogos érdekei ezt szükségessé teszik, például egy polgári jogi vagy büntetőjogi eljárás során.
 • Cégösszevonások és -felvásárlások: Ha úgy döntünk, hogy eladással, felvásárlással, összevonással vagy egyéb módon átszervezzük az egyes országokban működő egységeinket, akkor előfordulhat, hogy a személyes adatokat át kell adnunk a leendő vagy tényleges vásárlónak vagy a tanácsadóinak, illetve adatokat kell átvennünk az eladótól vagy annak tanácsadóitól.

Hogyan védjük a gyermekek adatait?

A Nokia termékei és szolgáltatásai jellemzően az általános célközönségnek készülnek. A Nokia nem gyűjti szándékosan 13 évesnél fiatalabb, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt minimum életkor alatti gyermekek adatait a szülők vagy a gyám jóváhagyása nélkül.

Hogyan biztosítjuk az adatok minőségét?

A megfelelő lépésekkel biztosítjuk, hogy a birtokunkban lévő személyes adatok pontosak legyenek, és a helytelen vagy felesleges személyes adatokat töröljük. Személyes adatait csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig azokra a jelen Nyilatkozatban körvonalazott vagy Önnel más úton közölt célokból szükségünk van, kivéve akkor, ha a törvény ennél hosszabb időszakot ír elő.

Javasoljuk, hogy időnként ellenőrizze a fiókjában megadott személyes adatainak pontosságát, és segítsen abban, hogy azok mindig naprakészek legyenek.

Milyen lépéseket teszünk a személyes adatok biztonsága érdekében?

A termékek és a szolgáltatások fejlesztésekor kulcsszerepet játszik az adatvédelem és az adatbiztonság. Az adatvédelmi és az adatbiztonsági feladatokat külön felelősök kezelik. A belső szabályzatok és iránymutatások betartását a megfelelő eljárásokkal kényszerítjük ki, amelynek a proaktív és a reaktív kockázatkezelés, és biztonságra és az adatvédelemre ügyelő tervezés, a képzések és a felmérések egyaránt részét képezik. Megtesszük a megfelelő lépéseket az online és a fizikai biztonság fenntartása, az adatvesztések kockázatának csökkentése és az egyéb kockázatok mérséklése érdekében, figyelembe véve a védelem alá eső adatok jellegéből és feldolgozásából fakadó kockázatokat. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok elérését azokra a felhatalmazott személyekre korlátozzuk, akiknek valóban szükségük van az információkra.

Hogyan használjuk a cookie-kat és a webes jeladókat?

A Nokia cookie-k, webes jeladók és más hasonló technológiák segítségével működteti és fejleszti a webhelyeit és az egyéb szolgáltatásait. A cookie-kat személyre szabási célokra és hirdetések megjelenítésére is használjuk. A Nokia egyes webhelyei külső fél által biztosított technológiát alkalmazva jelenítenek meg hirdetéseket.

A webhelyeinken olyan külső féltől származó tartalmi elemek is lehetnek, amelyek valamilyen külső fél, például közösségi hálózat nevében helyeznek el cookie-kat. Arról, hogy a Nokia hogyan használja a cookie-kat, valamint a böngésző beállításaiban vagy egyéb módon hogyan tilthatók le a cookie-k, a Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatban található részletes információ.

Az Ön jogai

Nokia által feldolgozott személyes adataival kapcsolatosan Önnek az alábbi jogai vannak:

 • Hozzáférés: Önnek joga van tudni, hogy milyen Önnel kapcsolatos személyes adatokat tárolunk, és hogy azokról másolatot kérjen.
 • Az adatok hordozhatósága: Attól függően, hogy erről a törvények miként rendelkeznek, Önnek joga van arra, hogy a Nokiával megosztott személyes adatairól gépi olvasásra alkalmas formátumú másolatot kérjen.
 • Helyesbítés és törlés: Joga van arra, hogy az Önre vonatkozó hiányos, hibás, felesleges vagy elavult személyes adatok törlését vagy frissítését kérje.
 • Hozzájárulás visszavonása: Joga van visszavonni beleegyezését abba, hogy a Nokia feldolgozza az Ön személyes adatait.
 • Leiratkozás és ellenvetés: Joga van lemondani a közvetlen marketingüzeneteket, valamint kérni azt, hogy a továbbiakban ne dolgozzuk fel a személyes adatait közvetlen marketing céljából, illetve hogy más okból töröljük személyes adatait. A kritikus riasztásokat még lehet, hogy akkor is elküldjük Önnek, ha lemondja a Nokia által küldött marketing- és egyéb kommunikációkat.

A jogait úgy gyakorolhatja, hogy termékeinken és szolgáltatásainkon keresztül kezeli a fiókját és a beállításokat, illetve ha erre nincs lehetősége, felveszi velünk a kapcsolatot. Egyes esetekben, ha visszavonja beleegyezését, vagy a személyes adatainak törlését vagy feldolgozásának leállítását szeretné kérni, előfordulhat, hogy a szolgáltatásaink is elérhetetlenné válnak az Ön számára.

Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért?

Név: Nokia Corporation. Cím: Karaportti 3, 02610 Espoo, Finnország.

Emellett a Nokia azon leányvállalata is felelős lehet az adatokért, amely az adott terméket vagy szolgáltatást biztosítja Önnek. Az adatvédelmi felelős neve és elérhetősége az adott termék vagy szolgáltatás használati feltételeiben, valamint a megfelelő Nokia webhely elérhetőségeket összefoglaló szakaszában található meg.

A Nokia adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseit juttassa el hozzánk vagy a vállalatcsoport adatvédelmi felelőséhez:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland

A jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai

A Nokia előzetes értesítést követően vagy külön értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja a jelen Nyilatkozatot. Ha a Nyilatkozat számottevően és Önre nézve hátrányos módon változik, a Nokia 30 napon keresztül értesítést tesz közzé a jelen Nyilatkozat elején és a webhelyének nyitóoldalán. Javasoljuk, hogy időnként tekintse át újra a Nyilatkozatot és annak változásait.