‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Информация за управлението на правата върху електронното съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, правото на поверителност и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволява копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци